Arbejdet med en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg sker i tæt dialog og samarbejde med hospitalets medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter/borgere.

I forbindelse med arbejdet i de to spor er der udvalgt i alt otte temaer, der skal arbejdes videre med frem mod den endelige samlede udviklingsplan. Der er hen over vinteren og foråret blevet afholdt en række fysiske og virtuelle møder, hvor blandt andre hospitalets medarbejdere og ledere, repræsentanter for Silkeborg Kommune og øvrige kommuner, praktiserende læger, foreninger, organisationer og ikke mindst borgere har haft mulighed for at komme med input. Samtidig har alle haft mulighed for at komme med skriftlige input via elektroniske postkort eller fysisk post. 

Fra den 27. maj og frem til 1. september er udviklingsplanen i offentlig høring. I den forbindelse afholdes borgermøde 10. august.

I videoen her kvitterer regionsdirektør Pernille Blach Hansen for de mange input, Region Midtjylland ind til videre (primo april 2021) har fået til udviklingsplanen, ligesom hun fortæller om det kommende forløb og tankerne om en høringsfase, hvor alle igen får mulighed for at kommentere første udkast til planen, inden den i sidste ende skal vedtages politisk af regionsrådet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.