Arbejdet med en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg sker i tæt dialog og samarbejde med hospitalets medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter/borgere.

I forbindelse med arbejdet i de to spor er der udvalgt i alt otte temaer, der skal arbejdes videre med frem mod den endelige samlede udviklingsplan. Der vil hen over vinteren og foråret blive afholdt en række fysiske og virtuelle møder, hvor blandt andre hospitalets medarbejdere og ledere, repræsentanter for Silkeborg Kommune og øvrige kommuner, praktiserende læger, foreninger, organisationer og ikke mindst borgere får mulighed for at komme med input. Desuden vil der blive afholdt stormøde (når Corona tillader det) og være mulighed for at komme med ideer, input og kommentarer til udviklingsplanen gennem eksempelvis elektroniske postkort og online spørgeskemaer, efterhånden som arbejdet skrider frem.