Arbejdet med en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg sker i tæt dialog og samarbejde med hospitalets medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter/borgere.

I forbindelse med arbejdet i de to spor er der udvalgt i alt otte temaer, der skal arbejdes videre med frem mod den endelige samlede udviklingsplan. Der vil hen over vinteren og foråret blive afholdt en række fysiske og virtuelle møder, hvor blandt andre hospitalets medarbejdere og ledere, repræsentanter for Silkeborg Kommune og øvrige kommuner, praktiserende læger, foreninger, organisationer og ikke mindst borgere får mulighed for at komme med input. Samtidig har alle haft mulighed for at komme med skriftlige input via elektroniske postkort eller fysisk post. Planen er desuden at afholde stormøde om udviklingsplanen, når COVID-19 tillader det.

Læs mere læse om nogle af de allerede afviklede initiativer nederst på siden.

I videoen her kvitterer regionsdirektør Pernille Blach Hansen for de mange input, Region Midtjylland ind til videre (primo april 2021) har fået til udviklingsplanen, ligesom hun fortæller om det kommende forløb og tankerne om en høringsfase, hvor alle igen får mulighed for at kommentere første udkast til planen, inden den i sidste ende skal vedtages politisk af regionsrådet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Sundhedsplanlægning
Region Midtjylland

Helene Bech Rosenbrandt
Tlf. 21 12 16 21
helene.rosenbrandt@stab.rm.dk

Mette Byrgiel Bach
Tlf: 21 36 52 13
mette.byrgiel.bach@rm.dk