Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg var i perioden 28. maj-1. september 2021 i offentlig høring. På siden her finder du det samlede høringsmateriale samt de indkomne høringssvar.

 

En ny udviklingsplan skal sætte rammerne for udviklingen af Regionshospitalet Silkeborg de kommende år.

På baggrund af de styrker, Regionshospitalet Silkeborg er kendt for, og de krav og behov, der er til fremtidens sundhedsvæsen, er der udarbejdet en udviklingsplan, der har til formål at:

  • videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital
  • danne udgangspunkt for prøvehandlinger mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af samarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkastet til planen er blevet til efter en længere proces, hvor både borgere, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere har haft mulighed for at komme med input. Med den aktuelle høring får alle interesserede mulighed for at kommentere det konkrete udkast til planen. Samtidig inviteres en række samarbejdspartnere direkte til at deltage i høringen.

Høringsfasen løber fra den 28. maj og frem til 1. september 2021. Den endelige udviklingsplan ventes at blive behandlet af regionsrådet den 27. oktober 2021.

Dokumenter til høringsfasen

Sådan sender du høringssvar

Alle – både direkte inviterede og øvrige interesserede – kan deltage i høringen om den nye udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

Høringssvar skal senest den 1. september 2021 sendes til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland: sundhed.hoering.udviklingsplan.rh.silkeborg@rm.dk

Vær opmærksom på, at alle høringssvar offentliggøres med indhold og afsender – undlad derfor at skrive personfølsomme oplysninger om eksempelvis dit eget eller en pårørendes behandlingsforløb.

Har du i øvrigt spørgsmål til høringen, så skriv gerne på sundhed.hoering.udviklingsplan.rh.silkeborg@rm.dk

Høringssvar:

Herunder finder du alle indkomne høringssvar. Det fremgår af linket, hvem det enkelte høringssvar er fra.

Kommuner/kommunale:

Regionale:

Øvrige: