• 16-09-2021

  Med en ny samlet organisering og fem nye operationsstuer har Regionshospitalet Silkeborg fået bedre rammer til både avancerede operationer og det stigende antal dagkirurgiske patienter. Torsdag fejrede medarbejderne i Center for Planlagt Kirurgi den nye samlede enhed, og de nye rammer indvies formelt i begyndelsen af november.

 • 14-09-2021

  Region Midtjylland udvider indsatsen for børn, unge og voksne med funktionelle lidelser. Indsatsen forankres bredt i regionen på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midts hospitaler i Hammel, Silkeborg og Viborg samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

 • 05-07-2021

  Ph.d.-studerende har undersøgt effekten af fleksible indlæggelser på patienter med akut forværring af kronisk sygdom i et netop afsluttet ph.d.-projekt.

 • 15-06-2021

  Et tillidsfuldt forhold mellem patienten og hospitalets læger og sygeplejersker har stor betydning for kronisk syge patienter med skrumpelever. For fem år siden blev cirrose-klinikken oprettet i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg – og det har gavnet en ellers overset patientgruppe.

 • 04-06-2021

  Mandag den 7. juni præsenteres en ny rapport for hospitalsudvalget i Region Midtjylland. Rapporten kortlægger mulige årsager til et tidsmæssigt sammenfald mellem et øget antal tidlige fund af lungekræft og en øget brug af lav dosis CT-skanninger på Regionshospitalet Silkeborg. Praktiserende læger havde i en årrække mulighed for at henvise  patienter med lungesymptomer direkte til lavdosis-CT på hospitalet.

 • 03-06-2021

  Regionsrådet inviterer til borgermøde 10. august i Silkeborg om Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Udviklingsplanen er i høring frem til 1. september 2021.

 • 26-05-2021

  Regionsrådet har netop sendt Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg i høring. Rådet inviterer til borgermøde om planen til august i Silkeborg.

 • 27-04-2021

  I efteråret satte regionsrådet gang i arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Siden har mange givet input til udviklingsplanen. Nu er arbejdet så langt, at den politiske behandling går i gang.

 • 27-04-2021

  En undersøgelse på Regionshospitalet Silkeborg viser, at en kortere afgrænset indsats hos en reumatolog og en fysioterapeut får flertallet af sygemeldte rygpatienter tilbage på jobbet. Det hjælper ikke at supplere behandlingen med en tværfaglig rygbehandling med koordinator, som hos nogle patienter endda kan reducere tilbagevenden til arbejdet.

 • 26-04-2021

  Besøgende og ledsagere fik for nylig fri adgang til Hospitalsenhed Midts hospitaler igen efter en periode med besøgsrestriktioner på grund af COVID-19. Indgangene på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive genåbnes nu som følge af det reducerede smittetryk, og fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de generelle besøgsrestriktioner.

 • 13-04-2021

  24 telefoninterviews og videomøder med flere deltagere og cirka 50 elektroniske postkort med forslag, ønsker og bemærkninger. Det er indtil videre status for brugerinddragelsen i forbindelse med Region Midtjyllands nye udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, fortæller regionsdirektør Pernille Blach Hansen i ny kort video.

 • 07-04-2021

  De svære snakke kan ind imellem blive lidt lettere under en gåtur. Det er tanken bag Klinik for Lindrende Behandlings tilbud om "walk and talk" til efterladte og pårørende til døende patienter i Silkeborg, Viborg og Skive.

 • 31-03-2021

  Mere fokus på innovation, eksternt samarbejde og værdiskabelse er nogle af målene, når Universitetsklink for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg går i gang med at gentænke sig selv. Vi skal have endnu mere fokus på, hvordan vores forskning kan bruges – både i Silkeborg og nationalt og internationalt, lyder ambitionen.

 • 30-03-2021

  1. april er det 10 år siden hospitalerne i Silkeborg, Viborg, Skive og Hammel fusionerede til Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenheden er i dag regionens næststørste og rummer nogle af landets bedste hospitaler.

 • 23-03-2021

  Patienterne vinder ved et stærkt samarbejde mellem hospital og kommune, lyder det fælles budskab fra koncerndirektørerne i Silkeborg Kommune og Region Midtjylland i en ny video fra udviklingsarbejdet.

 • 22-03-2021

  Sygemeldte rygpatienter, som både tilses i sundhedsvæsenet og af en sagsbehandler på sygedagpengeområdet, oplever et voldsomt krydspres fra de forskellige interessenter på deres vej tilbage til arbejde efter en sygemelding.

  Resultatet er modløse patienter, som kan have svært ved at tage vare på deres egen genoptræning, viser et studie, som udspringer af forskningsprogrammet BackTrace.

 • 17-03-2021

  RH Silkeborgs styrker inden for eksempelvis planlagt kirurgi, det medicinske område og det løbende fokus på effektive og innovative patientforløb skal i spil, når der skal skrives ny udviklingsplan for hospitalet, siger koncerndirektør Ole Thomasen i ny video fra udviklingsarbejdet. 

 • 15-03-2021

  Patienter, der behandles i planlagte forløb placerer Hospitalsenhed Midt højt på tilfredshedsskalaen sammenlignet med landsgennemsnittet, mens de nybagte mødre også kvitterer for gode forløb og imødekommende og venligt personale.

 • 11-03-2021

  I forbindelse med årsdagen for nedlukningen af Danmark sender hospitalsledelsen en hilsen til alle medarbejdere på Hospitalsenhed Midt. Klummen bringes i hospitalsenhedens nyhedsbrev fredag den 12. marts men kan også læses herunder, hvor du også finder et billedgalleri fra første år med COVID-19.

 • 24-02-2021

  Stakkevis af chokolade blev onsdag delt ud til Hospitalsenhed Midts medarbejdere som en corona-venlig fejring af de flotte resultater ved Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste hospitaler og specialer.

 • 19-02-2021

  KOL-patienter kan ikke helbredes, men deres livskvalitet kan ofte forbedres med den rette behandling. Og den behandling er helt i top i Silkeborg, som har opnået en delt førsteplads på Dagens Medicins rangliste over Danmarks bedste til behandling af KOL.

 • 19-02-2021

  RH Silkeborg topper Dagens Medicins rangliste over behandling af leddegigt. Den flotte placering hviler på et fundament af tværfagligt samarbejde og god organisering, vurderer specialeansvarlig overlæge.

 • 19-02-2021

  Knæpatienter på RH Silkeborg er i kyndige hænder, når de lader sig operere. Dagens Medicin har netop kåret hospitalet som Danmarks bedste til knæ alloplastik.

 • 11-02-2021

  Er din puls hurtig, uregelmæssig eller mærker du mange ekstra hjerteslag? Så kontakt din praktiserende læge, som kan undersøge dit hjerte nærmere.

  Sådan lyder opfordringen fra hjertelægerne på Regionshospitalet Silkeborg, som oplever, at patienter med hjerterytmeforstyrrelser ind imellem kommer til dem alt for sent.

 • 11-02-2021

  For at give alle mulighed for at komme med input til en ny udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg, åbner Region Midtjylland nu for skriftlige input i form af elektroniske postkort. Postkortene er blot én af flere muligheder for at komme med indspark til udviklingsplanen.

 • 10-02-2021

  På Regionshospitalet Silkeborg har Center for Planlagt Kirurgi i løbet af 2020 øget andelen af sammedagsoperationer markant. Udviklingen er skubbet op i gear af COVID-19.

 • 09-02-2021

  Regionshospitalet Viborg er Danmarks bedste til behandling af børne-diabetes, mens Regionshospitalet Silkeborg løber med førstepladsen for voksen-diabetes. Begge steder er behandlingen en holdindsats med fokus på kontinuitet for patienterne.

 • 09-02-2021

  Selv om deltagerne kommer med hver sit fokus og udgangspunkt, mødes de i en fælles stolthed over hospitalet. Det fortæller afdelingslæge Lotte Fynne i en kort video fra det seneste møde i en af arbejdsgrupperne bag den nye udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

 • 08-02-2021

  Hospitalsenhed Midt topper Dagens Medicins rangliste over palliativ behandling af kræftpatienter. Indsatsen er ledet af Diagnostisk Center i Silkeborg men har funktioner i både Silkeborg, Viborg og Skive.

 • 03-02-2021

  Videokonsultationer er kommet for at blive. Det mener de i hvert fald på Ortopædkirurgisk Rygklinik i Silkeborg. Deres kvalitetsundersøgelse viser nemlig, at patienterne er entydigt glade for videokonsultationer.

 • 26-01-2021

  Dagens Medicin har udpeget RH Silkeborg som Danmarks Bedste til behandling af hjertesvigt. Placeringen kan tilskrives en fornem holdindsats af dygtige medarbejdere, vurderer specialeansvarlig overlæge.

 • 25-01-2021

  Patienter oplever generelt en stor tilfredshed, når de får foretaget røntgenundersøgelser og skanninger på hospitalerne i Silkeborg, Hammel, Viborg og Skive. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse, der er foretaget om røntgenundersøgelser og skanninger på Hospitalsenhed Midts hospitaler.

 • 22-01-2021

  Ældre- og Sundhedsministeriet har netop bevilget 1,5 millioner kroner til Forskningsenheden ved Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Pengene går til forskningsprojektet BackTrace og det fortsatte arbejde med at udvikle en ny digital løsning, der gør op med sundhedsvæsenets silotænkning og letter tilværelsen for rygpatienter i tværgående forløb.

 • 21-01-2021

  Hvordan skal Regionshospitalet Silkeborg se ud i fremtiden? Det spørgsmål beder regionen nu om borgernes hjælp til at svare på. Borgerne – og alle andre interesserede - kan blandt andet give deres input til en ny udviklingsplan for hospitalet via en række virtuelle dialogmøder de kommende uger.

 • 05-01-2021

  Region Midtjyllands syv vaccinationscentre i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro bliver tirsdag den 5. januar taget i brug for de første sårbare, visiterede borgere.