Hvordan skal Regionshospitalet Silkeborg se ud i fremtiden?

Det var hovedspørgsmålet, da vi først på foråret åbnede for muligheden for at sende elektroniske postkort med input til udviklingsplanen. Fristen for de skriftlige input udløb 26. marts, men herunder kan du fortsat se oplægget til de elektroniske postkort.

6060_udviklingsplan_web_1040x680_3.png

Hvad vil vi gerne have input om?

Vi har brug for alle idéer og input.

Her kommer nogle spørgsmål, der måske kan inspirere dig.

Hvis du er borger:

  • Hvad er vigtigt for en god modtagelse af patienter på hospitalet?
  • Hvor kan hospitalet evt. blive bedre til at samarbejde med kommunen, den praktiserende læge eller andre hospitaler?
  • Hvad er vigtigt i lægens kommunikation med patienterne?
  • Hvordan vil jeg beskrive en god inddragelse af patienter?
  • Hvordan vil jeg beskrive en god inddragelse af pårørende?
  • Hvad mener jeg om videokonsultationer mellem patient og læge?

Hvis du er sundhedsprofessionel:

  • Hvad skal RH Silkeborg være kendt for?
  • Hvordan inddrages medarbejderne bedst i udviklingen af hospitalet og samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læge?
  • Hvad fremmer udvikling og udbredelse af de bedste former for udredning, behandling, pleje og rehabilitering?
  • Hvad kan hæmme et godt samarbejde og en god udvikling? Og hvad kan man gøre ved det?

Vigtigt om det, du skriver til os

Vi laver ikke sagsbehandling i forbindelse med arbejdet med udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, og vi fraråder, at du sender personlige og fortrolige oplysninger om fx din egen eller andres sygdomshistorik. Er du medarbejder, fraråder vi at du sender personlige og fortrolige oplysninger om dit ansættelsesforhold eller andre personlige forhold!