Dette spor i udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg er tværsektorielt og handler om udvikling af samarbejdet mellem hospitalet, Silkeborg Kommune og praksissektoren.

I dette spor er der udpeget fire temaer, der skal arbejdes videre med frem mod den endelige samlede udviklingsplan:

  • Regionshospitalet Silkeborg - en blivende del udviklingen 
  • Sunde borgere i Silkeborg
  • Nye relationer og metoder
  • God kommunikation på tværs

Gennem en række virtuelle møder får blandt andre hospitalets medarbejdere og ledere, repræsentanter for Silkeborg Kommune og øvrige kommuner, kolleger fra andre af regionens hospitaler, foreninger og samarbejdspartnere og ikke mindst borgere mulighed for at komme med input til de fire temaer. 

Læs mere om de fire temaer og de afholdte virtuelle dialogmøder


Arbejdsgruppe og politisk følgegruppe

Samarbejde på tværs-sporet behandles i en arbejdsgruppe og en polistisk følgegruppe. Find kommissorier, medlemmer, dagsordner og referater for de 2 grupper:


Videoer fra arbejdsgruppemøderne

Et stærkt samarbejde mellem hospital og kommune giver det bedste forløb for patienterne. Det fortæller koncerndirektør Anders Kjærulff fra Region Midtjylland og koncerndirektør Lauge Clemmensen fra Silkeborg Kommune i videoen efter marts-mødet i arbejdsgruppe 2.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

En fælles stolthed over hospitalet kendetegner alle aktørerne i arbejdet bag den nye udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Det fortæller afdelingslæge Lotte Fynne om her i videoen fra mødet den 4. februar.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mød tre af arbejdsgruppens deltagere i videoen herunder. I videoen får du også et et lille kig ind i arbejdet ved seneste møde i arbejdsgruppe 2 den 8. december.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

I videoen her kan du få et kig ind i arbejdsgruppens arbejde og høre, hvad 3 deltagere i arbejdsgruppen siger om indsatsen efter mødet den 19. november.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.