Arbejdet med udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg i spor 2, der handler om samarbejde på tværs, følges af en politisk følgegruppe.

Kommissorium og medlemmer - Politisk følgegruppe 2 (Samarbejde på tværs)

Abonnér

Se dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Politisk følgegruppe spor 2 Udviklingsplan RH Silkeborg
den 8. april 2021 kl. 17:00
i Virtuelt møde på Teams

 


Sagnr.: 1-30-72-112-20

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Den politiske følgegruppe for spor 2 består af:

 • Annette Roed, regionsrådet, formand Udvalg for nære sundhedstilbud (regional formand)
 • Gitte Willumsen, Silkeborg byråd (kommunal formand)
 • Rasmus Foged, regionsrådet, næstformand Udvalg for nære sundhedstilbud
 • Henrik Gottlieb Hansen, regionsrådet, formand Hospitalsudvalget
 • Ib Bjerregaard, regionsrådet, næstformand Hospitalsudvalget
 • Rune Kristensen, Silkeborg byråd
 • Martin Jakob Jakobsen, Silkeborg byråd
 • Claus Løwe Klostergård, Silkeborg byråd
 • Henrik Kise, formand PLO-Midtjylland


Ved møderne deltager herudover:

 • Anders Kjærulff, koncerndirektør Region Midtjylland
 • Lauge Clemmensen, koncerndirektør Silkeborg Kommune
 • Ditte Stougaard Erlendsson, udviklingskonsulent Silkeborg Kommune
 • Lennart Hjørnholm, specialkonsulent Regionssekretariatet (sekretariat)
 • Helene Bech Rosenbrandt, chefkonsulent Sundhedsplanlægning (sekretariat)


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

2. Orientering om status på arbejdet

Det indstilles,

at orientering om status for arbejdet i spor 2 i udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg tages til efterretning.


at følgegruppen giver eventuelle bemærkninger ift. det politiske perspektiv på udviklingsplanens spor 2.


Sagsfremstilling

Den politiske følgegruppe for spor 2 orienteres om status for arbejdet i spor 2 i udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.


Følgegruppen modtog seneste status 10. februar 2021. På daværende tidspunkt havde der været afholdt 14 åbne dialogmøder/fokusgruppeinterviews.


Der har efterfølgende været holdt følgende inddragelsesaktiviteter:

 • 23. februar: åbent dialogmøde
 • 25. februar: åbent dialogmøde
 • 1. marts: møde med almen praksis
 • 2. marts: møde med medarbejderne fra de to arbejdsgrupper
 • 3. marts: møde med arbejdsmarkedets parter
 • 4. og 5. marts: møder i arbejdsgruppe 1 og 2
 • 10. marts: møde med repræsentanter fra overlægerne på Regionshospitalet Silkeborg
 • 16. og 17. marts: møder med medarbejdere fra Regionshospitalet Silkeborg
 • 16. og 17. marts: møder i arbejdsgruppe 1 og 2
 • 22. marts: møde med formænd for de tværfaglige specialeråd i ortopædkirurgi og de medicinske specialer
 • 24. marts: møde med Initiativgruppen.


Frem til 26. marts 2021 har det været muligt at indsende input via elektroniske postkort.


På mødet skitserer direktionen den indholdsmæssige ramme og det fokus, der er lagt, som følge af de mange input og drøftelserne i arbejdsgrupperne.


Et foreløbigt udkast til udviklingsplan eftersendes til følgegruppen 7. april. Det bemærkes, at dette udkast, på tidspunktet for følgegruppens møde, fortsat vil være i proces i arbejdsgrupperne.


Den videre proces

Omkring den 7. april 2021 sendes udkast til udviklingsplan til arbejdsgruppens medlemmer og medlemmerne af de to politiske følgegrupper. Samtidig sendes det til bemærkninger hos medarbejdere og funktionsledere på Regionshospitalet Silkeborg og til overlægerådene på hospitalerne i Viborg og Silkeborg. Eventuelle bemærkninger herfra bæres ind i arbejdsgrupperne.


Arbejdsgrupperne drøfter udkast til udviklingsplan på møder 15. og 16. april 2021, hvor udkastet med henblik på sidste præciseringer/kvalificering drøftes forud for behandling i det regionale politiske system i maj 2021. Udkastet sendes efter planen i bred høring efter behandling i regionsrådet 26. maj 2021. Der er planer om at afholde politisk stormøde og fysisk borgermøde i høringsperioden, såfremt det kan lade sig gøre under de gældende coronarestriktioner.


Der er høring frem til den 1. august 2021, og udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg behandles herefter politisk i september 2021.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

3. Eventuelt

Tilbage til toppen