I forbindelse med arbejdet med ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg er flere spørgsmål gået igen ved møder og dialoger. Nedenfor finder du svar på nogle af de mest hyppige spørgsmål.


 

Hvad indeholder Regionshospitalet Silkeborg egentlig i dag?

Regionshospitalet Silkeborg kaldes et udviklingshospital – hvad betyder det?


Byggeri

Hvor mange penge er der bygget om for på Regionshospitalet Silkeborg de seneste år?

Der har tidligere været tale om et gavlbyggeri med en udbygning af hospitalet på 3x300 kvadratmeter, som blandt andet skulle afvikle 4-sengsstuerne. Hvor er den udbygning blevet af?

Regionshospitalet Silkeborg mangler kvadratmeter og bedre fysiske rammer til flere ambulatorier. Hvad gør I for at løse de bygningsmæssige udfordringer på hospitalet?

Hvor meget er der blevet investeret i medicoteknisk udstyr?


Undersøgelse og behandling

Praktiserende læger burde kunne henvise direkte til Klinik for Ældresygdomme på Regionshospitalet Silkeborg – hvorfor kan de ikke det?

Patienter fra Silkeborg oplever at blive henvist til undersøgelser med røntgen og skanning på andre hospitaler i stedet for Regionshospitalet Silkeborg – hvorfor?

Hvor bliver patienter fra Silkeborg ellers henvist til undersøgelse og behandling?

Henvises der også patienter til Regionshospitalet Silkeborg fra andre kommuner end Silkeborg?

Hvorfor visiteres nogle patienter til Viborg i stedet for at blive undersøgt og behandlet på Akutklinikken i Silkeborg?

Hvem afgør, hvor en akut patient fra Silkeborg skal sendes hen?

Hvorfor falder antallet af patienter i Akutklinikken i Silkeborg?

Hvorfor bliver akutte medicinske patienter ikke indlagt i Silkeborg?

Hvilken betydning får Sundhedsstyrelsens nye akutanbefalinger for de akut visiterede indlæggelser i Silkeborg?

Hvordan har udviklingen været ift. antallet af indlæggelser og ambulante behandlinger på Regionshospitalet Silkeborg?

Hvorfor kan man ikke længere føde på Regionshospitalet Silkeborg?