Region Midtjylland har afholdt en række virtuelle dialogmøder om otte udvalgte temaer i forbindelse med arbejdet med en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Læs mere om de enkelte temaer.

Opsamlende dialogmøder: Vi bygger videre på input fra tidligere temamøder

Tema 1: Udvikling internt på Regionshospitalet Silkeborg

Tema 2: Udvikling på hospitaler i Regions Midtjylland

Tema 3: Tværsektoriel udvikling

Tema 4: Læring og spredning

Tema 5: Regionshospitalet Silkeborg - en blivende del af udviklingen

Tema 6: Sunde borgere i Silkeborg

Tema 7: Nye relationer og metoder

Tema 8: God kommunikation på tværs