På denne side finder du en samlet oversigt over afdelinger, centre og tilhørende afsnit, ambulatorier og klinikker på Regionshospitalet Viborg.


Husk sikker e-mail, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger.

Akutafdelingen (Viborg, Silkeborg, Skive)

Børn og Unge (Viborg)

Fysiologi

Høreklinikken (Viborg)

Patologi (Viborg og Holstebro)


Øvrige afdelinger og stabsfunktioner

Hospitalsapoteket (Viborg)

Servicecentret (Teknik og service)