Uddannelsen har skiftet navn, indhold og opbygning fra januar 2019.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som veksler mellem skole, hospitalspraktik og kørepraktik. Den varer i alt 3 år og 7 måneder.

Eleven er under uddannelsen ansat ved  Falck. Den teoretiske del varetages på Rybners tekniske skole.

Der er i alt 4 perioder med hospitalspraktik, i alt 16 uger.  Rotationen er afstemt efter indhold målbeskrivelsen for de enkelte perioder. Eleven modtager inden start brev samt information omkring rotation.

På uddannelsen lærer eleven at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Eleven  lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

For nærmere oplysning henvises til  følgende hjemmesider:

 

https://www.falck.dk/om-falck/karriere/uddannelse/ambulanceredderelev/

https://www.ambulancebehandler.nu/