Ernæringsassistentuddannelsen er en 2,5 årig lønnet erhvervsuddannelse, som kan påbegyndes efter at have gennemført grundforløb 2 på Teknisk skole. Uddannelsesforløbet veksler mellem undervisning på henholdsvis skole og praktiksted. 

Uddannelsen er rettet mod den praktiske hverdag i et køkken og indeholder både almene fag og mere specialiserede såsom fødevarelære, produktionshygiejne, ernæringslære og diætetik. 

I HE Midt Køkken ansætter vi hvert år 3-4 ernæringsassistentelever med ansættelse pr. 1. februar eller 1. september. Dette bevirker, at vi altid har 1. og 2. års elever fordelt således, at de skiftevis er på skole og i praktik.

Der er i praktiktiden tilknyttet en mentor samt praktikvejleder, som er ansvarlig for elevens praktiske læretid, og som løbende har kontakt og dialog med eleven. Den praktiske del af elevtiden har til formål at skærpe de praktiske kompetencer samt skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Eleven skal gennem hele praktikforløbet udarbejde relaterede opgaver, som skal godkendes af praktikvejlederen. 

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve på sidste skoleperiode 

Læs mere om uddannelsen til ernæringsassistent.