Velkommen til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration ved Hospitalsenhed Midt.

Som kontorelev ved Hospitalsenhed Midt uddannes du til at kunne udføre arbejdsopgaver i en offentlig institution.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder dig et veltilrettet og indholdsrigt uddannelsesforløb på en dynamisk arbejdsplads.

Som kontorelev vil du få tilknyttet en elevvejleder, der løbende vil vejlede dig og give dig feedback.

Vi lægger vægt på, at du får et godt og udbytterigt uddannelsesforløb ved os. 

Vil du være kontorelev?

Adgangskrav


Uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Praktik

Skoleforløb


Løn og ansættelsesforhold

Kontaktoplysninger og kommunikation

Fravær fra skole og praktik

Økonomi under uddannelsen

Graviditet, barsel og børn

Ferie

Forlængelse og ophævelse af uddannelse


Kontoreleverne fortæller

Heidi Filtenborg Poulsen, færdiguddannet i 2013

Dan Wigh Holm, færdiguddannet i 2015