Velkommen til lægesekretæruddannelse ved Hospitalsenhed Midt.

Vi søger lægesekretærelever på Hospitalsenhed Midt – ansøgningsfrist den 31. januar 2021

Vi ansætter lige nu fem lægesekretær-elever på den ordinære ordning med uddannelsesstart pr. september 2021 - se stillingsopslaget her på hjemmesiden.

 

Ny uddannelse fra september 2021 – fra sekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret en ny erhvervsakademiuddannelse, der skal erstatte den ordinære uddannelse til lægesekretær, som bliver udfaset fra august 2024.

Vi forventer at udbyde praktikpladser i uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Hospitalsenhed Midt med opstart i september 2021.

Det er VIA, der udbyder den nye uddannelse og du kan læse mere om optagelse, uddannelsens opbygning, praktik, m.m. på VIAs hjemmeside.

Vil du være lægesekretær?

Adgangskrav


Uddannelsens opbygning

Praktikken

Skoleophold


Løn og ansættelsesvilkår

Kontaktoplysninger og kommunikation

Økonomi under uddannelsen

Fravær fra skole og praktik

Graviditet, barsel og børn

Ferie

Forlængelse og ophævelse af uddannelse


Ansøgning

Sådan søger du stillingen

Stavetest

Gruppesamtale


Lægesekretæreleverne fortæller

Hverdagen som lægesekretærelev

Gruppesamtale

Praktik i udlandet