Velkommen til lægesekretæruddannelse ved Hospitalsenhed Midt.

Som lægesekretærelev ved Hospitalsenhed Midt uddannes du til at koordinere patientforløb, sikre kvalitet og sammenhæng i patientens vej igennem sundhedssystemet og i kommunikationen med patienter og pårørende. Du bliver kontaktperson, informationskilde og bindeled i et tværfagligt samarbejde med hospitalets øvrige ansatte, samarbejdspartnere og brugere.

Vil du være lægesekretær?

Adgangskrav


Uddannelsens opbygning

Praktikken

Skoleophold


Løn og ansættelsesvilkår

Kontaktoplysninger og kommunikation

Økonomi under uddannelsen

Fravær fra skole og praktik

Graviditet, barsel og børn

Ferie

Forlængelse og ophævelse af uddannelse


Ansøgning

Sådan søger du stillingen

Stavetest

Gruppesamtale


Lægesekretæreleverne fortæller

Hverdagen som lægesekretærelev

Gruppesamtale

Praktik i udlandet