Velkommen til lægesekretæruddannelse ved Hospitalsenhed Midt.

Som lægesekretærelev ved Hospitalsenhed Midt uddannes du til at koordinere patientforløb, sikre kvalitet og sammenhæng i patientens vej igennem sundhedssystemet og i kommunikationen med patienter og pårørende.

I øjeblikket ansætter vi lægesekretær-elever på den ordinære ordning (ansøgningsfristen var d. 31. januar 2021) - og fra september 2021 forventer vi samtidigt at udbyde praktikpladser i uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Hospitalsenhed Midt.

 

Ny uddannelse fra september 2021 – fra sekretær til sundhedsadministrativ koordinator

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret en ny erhvervsakademiuddannelse, der skal erstatte uddannelsen til lægesekretær, som bliver udfaset fra august 2024.

Det er VIA, der udbyder den nye uddannelse og du kan læse mere om optagelse, uddannelsens opbygning, praktik, m.m. på VIAs hjemmeside.

Ny uddannelse fra september 2021 – fra sekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret en ny erhvervsakademiuddannelse, der skal erstatte den ordinære uddannelse til lægesekretær, som bliver udfaset fra august 2024.

Vi forventer at udbyde praktikpladser i uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Hospitalsenhed Midt med opstart i september 2021.

Det er VIA, der udbyder den nye uddannelse og du kan læse mere om optagelse, uddannelsens opbygning, praktik, m.m. på VIAs hjemmeside.

Vil du være lægesekretær?

Adgangskrav


Uddannelsens opbygning

Praktikken

Skoleophold


Løn og ansættelsesvilkår

Kontaktoplysninger og kommunikation

Økonomi under uddannelsen

Fravær fra skole og praktik

Graviditet, barsel og børn

Ferie

Forlængelse og ophævelse af uddannelse


Ansøgning

Sådan søger du stillingen

Stavetest

Gruppesamtale


Lægesekretæreleverne fortæller

Hverdagen som lægesekretærelev

Gruppesamtale

Praktik i udlandet