Uddannelsen er en overbygning til ambulancebehandleruddannelsen, og paramedicineren har derfor altid ansvaret for behandlingen.

Eleven skal have fungeret som ambulancebehandler i minimum 3 år, før eleven kan blive uddannet paramediciner.

Uddannelsen veksler mellem skole, hospitalspraktik og kørepraktik. Den varer i alt 5 uger fordelt over en periode på 11 uger.

 

Eleven tager uddannelsen i Aalborg på UCN.

 

For nærmere oplysning henvises til følgende hjemmesider:

 

https://www.falck.dk/om-falck/karriere/uddannelse/paramediciner/