Formål

At beskrive klinikkens pædagogiske metoder på HE Midt

Målgruppe

Kliniske vejledere, praktikvejledere, daglig vejledere, sygeplejestuderende og SOSU-assistentelever i klinikken samt uddannelsesansvarlige og sygeplejefaglige ledere.

Fremgangsmåde

Læring i praksis er kendetegnet ved handletvang, fleksibilitet, omskiftelighed, afbrydelser, implicitte regler og værdier tilknyttet klinikkens rum. Derfor skal læring i praksis altid tilpasses den foranderlige og uforudsigelige praksis.

På HE Midt arbejder vi med forskellige pædagogiske metoder og begreber, der kan støtte den kliniske vejleder, praktikvejleder og daglige vejleder i vejledningsarbejdet.

Link til pædagogiske metoder

Hvor og hvordan

Vejledning til brug af Praktikportal og Logbog

Praktikportalen er det skriftlige læringsredsskab for sygeplejestuderende 

Logbog er det skriftlige læringsredsskab for SOSU-assistentelever 

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Modellen er normativ for praktisk færdighedsudøvelse, og bruges som analyse af praktiske færdigheder

Mesterlære i klinikken
"Det gode læringsmiljø"
"Den gode vejledning"

Praktikvejledere og kliniske vejledere har med afsæt i Pædagogisk dag 2017 "Mesterlære i klinikken" arbejdet med, hvordan mesterlære kan inddrages i praktikken/klinisk uddannelse. Dette er mundet ud i to modeller "Det gode læringsforløb" og "Den gode vejledning"

Læringsaktiviteter i Læringscenter Midt

 http://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/laringscenter-midt2/

Læringscenter Midt er et sted, hvor studerende og elever kan tilegne sig og træne kompetencer og kliniske færdigheder

 Skub-metoden

Skub-metoden udarbejdet af HE Midt

 

Skubmetoden beskriver strategier, hvormed vejledere kan bidrage til at fremme foretagsomhed og handlekraft hos elever og studerende

Instruks for individuelle vejlednings- og evalueringssamtaler 

Instruksen beskriver formål, indhold og rammer for vejledningssamtalen