I perioden maj - december 2016 blev Projekt Tværfaglig Læringsforløb gennemført på Hospitalsenhed Midt.

Formålet med projektet var, at vejlederne opnår erfaring med tværfaglig læring i klinisk praksis og de studerende får mulighed for at lære med, af og om hinanden, således at de allerede på grunduddannelsen lærer at samarbejde med relevante faggrupper i klinikken med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb.

I projektet deltog vejledere og studerende i ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, læge- og sygeplejerskeuddannelserne fra Børn og Unge, Center for Planlagt Kirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler samt Ortopædkirurgi.

Projektrapporten findes i to udgaver:

------------

Til inspiration til læringsforløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen har Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med hospitalerne og kommunerne udarbejdet et idékatalog.

Kataloget indeholder 12 idéer til at tilrettelægge læring i overgange med patienten i centrum.

-----------

Link til "Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet"