Efteruddannelse

Efteruddannelse er den uddannelse, man tager for at holde sig ajour med sit fag, eller med andre ord en vedligeholdelse af ens oprindelige uddannelse. 

Videreuddannelse

Videreuddannelse er en overbygning på ens eksisterende uddannelse og åbner mulighed for at varetage andre eller nye opgaver.

Uddannelsespuljer

Ledere og medarbejdere på Hospitalsenhed Midt har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til deltagelse i længerevarende efter- og videreuddannelse fra forskellige uddannelsespuljer. Der findes mere information herom i e-DOK 6.6.2. Puljer til efter- og videreuddannelse ved Hospitalsenhed Midt samt dokumentet Efter- og videreuddannelse, frihed og øvrige vilkår.