Ansættelse i akut-modtagelsen

På Regionshospitalet Viborg har vi valgt at lave ansættelse i akut-modtagelsen i det akutte forløb - en anden måde at lave akutforløb på end de traditionelle afdelingsansættelser. De akutte medicinske og akutte kirurgiske funktioner integreres, og du vil primært være tilknyttet akut-funktioner. 

Du vil arbejde med basis i det akutte modtageafsnit, hvor der modtages medicinske akutte patienter samt nogle kirurgiske. Du vil desuden få skadevagter i ortopædkirurgisk skadestue sammen med ældre kollega. På denne måde vil du arbejde mere som man kommer til i de fremtidige akutmodtagelser. 

Du vil komme til at arbejde i et stort lægeteam i akutte modtageafsnit med mange basislæger, samt læger i andre uddannelsesforløb, under supervision af teamets speciallæger.

Stillingerne besættes til start februar, maj, august og november. 

Nyttige links

Dagens Medicins KBU-guide kan give dig et overblik over, hvilke jobs landets hospitaler tilbyder inden for den kliniske basisuddannelse.

Introdag for basislæger

Der holdes hvert halve år introdag for basislægerne, der lige er startet eller snart skal starte. Her gennemgås uddannelsesforløbet og der arbejdes med introduktion til videreuddannelsen generelt.

Tre forskellige forløb

På Regionshospitalet Viborg vil vi have læger i klinisk basisuddannelse i det akutte forløb og på karkirurgisk afdeling i det kroniske forløb (10% af stillingerne). Desuden samarbejdes med almen praksis (80% af stillingerne - se mere nedenfor) og psykiatrien, Viborg (10% af stillingerne - se mere nedenfor).

Klinisk basisforløb - akut med. modtagelse/skadestue og almen praksis

Klinisk basisforløb - akut med. modtagelse/skadestue og psykiatrisk afdeling, Viborg

Praktiske informationer