Nyheder

Organisering af lægelige videreuddannelse

Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse, HE Midt

Status- og udviklingsmøder

Årsrapport lægelig videreuddannelse


Uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinerende læger

Uddannelseskoordinerende overlæge (UKO)

Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Postgraduat klinisk lektor (PKL)


Uddannelsesforløb på HE Midt

Uddannelsesgivende afdelinger

Klinisk Basis Uddannelse (KBU)

Speciallægeuddannelsen


Vejledning

Hovedvejleder

Vejledersamtaler

RMUK

360° feedback

Feedback

Karrierevejledning

Uhensigtsmæssige forløb

Færdigheds- og simulationstræning


Uddannelsesevaluering

Inspektorbesøg

3-timers møde


Praktisk information

Bolig, børn og transport