Nyheder

Organisering af lægelige videreuddannelse

Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse, HE Midt

Status- og udviklingsmøder

Årsrapport lægelig videreuddannelse


Uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinerende læger

Uddannelseskoordinerende overlæge (UKO)

Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Postgraduat klinisk lektor (PKL)


Uddannelsesforløb på HE Midt

Uddannelsesgivende afdelinger

Klinisk Basis Uddannelse (KBU)

Speciallægeuddannelsen


Vejledning

Hovedvejleder

Vejledersamtaler

RMUK

360° feedback

Feedback

Karrierevejledning

Uhensigtsmæssige forløb

Færdigheds- og simulationstræning


Uddannelsesevaluering

Inspektorbesøg

3-timers møde


Praktisk information

Bolig, børn og transport

Kontakt

 


 

Vakant. Spg. vedr. lægelig videreuddannelse
rettes til Anette B. Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge

telefon 

mail 


Anette Bagger Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge 

telefon 7844 7045

 Send e-mail til Anette