Nyheder

Organisering af lægelige videreuddannelse

Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse, HE Midt

Status- og udviklingsmøder


Uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinerende læger

Uddannelseskoordinerende overlæge (UKO)

Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Postgraduat klinisk lektor (PKL)


Uddannelsesforløb på HE Midt

Uddannelsesgivende afdelinger

KBU og speciallægeuddannelsen


Vejledning

Hovedvejleder

Vejledersamtaler

RMUK

360 feedback

Feedback

Karrierevejledning

Uhensigtsmæssige forløb

Færdigheds- og simulationstræning


Uddannelsesevaluering

Inspektorbesøg

3-timers møde


Praktisk information

Bolig, børn og transport

Kontakt


Jens Peter Nielsen
Uddannelseskoordinerende overlæge

 7844 5541

 Send e-mail


Anette Bagger
Uddannelseskoordinerende overlæge 

 7844 7045

 Send e-mail