Psykologiuddannelsen


Hospitalsenhed Midt tilbyder praktikpladser til psykologistuderende fra Aarhus Universitet. Hospitalsenhed Midt har som regel i alt 2-3 praktikpladser pr. semester fordelt på:

  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Vestdansk Center for Rygmarvskade, Regionshospitalet Viborg
  • Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

 

Praktikpladserne fordeles i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Det er universitet der tildeler pladserne til de studerende.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet