Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3 1/2 år. Uddannelse af bioanalytikerstuderende på Regionshospitalerne Silkeborg, Viborg og Skive foregår i samarbejde mellem Bioanalytikeruddannelsen Århus og godkendte laboratoriemedicinske uddannelsesafdelinger på hospitalerne i Silkeborg, Viborg og Skive.

 


Du opnår i løbet af uddannelsen stor viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er rask og når den er syg.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre, hvor man som studerende er i klinisk undervisning i de fleste semestre i kortere eller længere perioder.

Klinisk undervisning

Teoretisk undervisning