Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der udbydes som en 3 1/2 årig uddannelse på VIA University College i Aarhus. Uddannelse af bioanalytikerstuderende på Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Skive, Hammel) foregår i samarbejde mellem VIA University College og godkendte laboratoriemedicinske uddannelsesafdelinger på Hospitalsenheden.

 

 

Du opnår i løbet af uddannelsen stor viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er rask og når den er syg. Desuden erhverver du de nødvendige praktiske færdigheder til at kunne arbejde som bioanalytiker efter endt uddannelse.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre, hvor man som studerende er i klinisk undervisning i kortere eller længere perioder i en del af semestrene.

Læs mere uddannelsen som bioanalytiker på VIA's hjemmeside

Klinisk undervisning/praktik

Kontakt

Jette Kofod-Nielsen 
Koordinerende bioanalytikerunderviser

jetkof@rm.dk