Uddannelsen til socialrådgiver varer 3½ år. I uddannelsen er der indlagt 2 praktikperioder på henholdsvis 2. og 4. semester. 

Socialrådgiverpraktikanter på Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

Vi modtager 1 praktikant årligt fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Praktikperioden strækker sig over ca. 5 måneder – fra start september til slut januar. Praktikvejlederfunktionen varetages på skift af 2 socialrådgivere. 

Socialrådgiverpraktikanten deltager i det daglige arbejde som socialrådgiver i afsnittene med gradvis mere selvstændige opgaver. Der gives løbende vejledning og supervision under forløbet. 

For mere information om socialrådgiveruddannelsen henvises til Socialrådgiveruddannelsen i Århus