Tirsdag den 16. november 2021 afvikles dette års Sundhedsfagligt Symposium

 

Symposiet er åbent for alle med en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, der har lyst til at hente inspiration fra deres kolleger og få viden om den faglige udvikling, der foregår på HE Midts afdelinger og centre, og evt. i samarbejdet med primærsektoren.

Livestreaming

Som noget nyt, vil vi i år sende live til og fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg, i et ønske om at så mange klinikere som muligt kan deltage. Der vil være mulighed for, at man via det virtuelle rum kan se og høre alle oplæg. Endvidere kan man som oplægsholder, holde sit oplæg lokalt, og streame det ud til resten af Hopsitalsenhed Midt.

Planlæg jeres deltagelse allerede nu!

Alle kan møde op til symposiet den 16. november - uden på forhånd at tilmelde sig. Det er en oplagt mulighed for viden og inspiration. Allerede nu kan I med fordel begynde at planlægge dagen, så flest mulige medarbejdere har mulighed for at deltage i symposiet.

Praktiske oplysninger:

Der kan bidrages til symposiet med en poster eller mundtlig præsentation på et tiltag, projekt, eller blot en god idé, som du og dine kollegaer har været en del af.

En poster giver i tekst og illustrationer et fagligt budskab og har almindeligvis plakatformatet A0. Den 16. november sættes posteren op mellem kl. 7.30 – 8.00. En af forfatterne skal være ved posteren, når der er pauser i programmet for de mundtlige præsentationer. Det er i år muligt, at få posteren programsat til en kort præsentation i lokale 22.

En mundtlig præsentation foregår i et lukket lokale og varer 25 minutter, inklusiv spørgsmål eller drøftelse af udvalgte emner i indlægget. Der kan være en eller flere om at præsentere indlægget, og der kan anvendes forskellige AV hjælpemidler til præsentationen.

Tilmeldingen af poster og mundtlige oplæg, foregår ved at kontakte Mette Høy, uddannelsesansvarlig, HR-Uddannelse på mail: mette.hoy@midt.rm.dk

Deadline for indsendelse af tilmeldingsblanketter er den 15. september 2021.

 

Planlægningsgruppen er:

  • Marianne Eg, Børn og Unge
  • Janne Laursen, Kirurgi
  • Kirstine Ommen, Neurologisk Afdeling
  • Inge Lundholm, Kvindesygdomme og Fødsler
  • Ellen Høstrup, Diagnostisk Center
  • Lone Hede, Akutafdelingen
  • Simone Kellenberger, Hammel Neurocenter
  • Ulla Veng, Neurologisk Afdeling
  • Sanne Skovgaard Knudsen, Operation og Intensiv
  • Mette Høy, HR Uddannelse

 

 

 

Kontakt

Mette G Høy
Uddannelsesansvarlig

 7844 1240
 mette.hoy@midt.rm.dk