Planlagt indlæggelse

Indlæggelse på hospitalet

Som patient er du som udgangspunkt indlagt på et sengeafsnit.

På nogle stuer er der en briks, som kan slås ned, hvis du har en pårørende, der gerne vil overnatte sammen med dig.

Indlæggelse på patienthotel i Viborg

Du kan eventuelt komme til at bo på Patienthotellet i Viborg, mens du er indlagt.

Ophold på Patienthotellet er gratis for dig som patient, hvis du er henvist fra afdelingen til Patienthotellet.

Sygeplejersker betjener døgnet rundt hotellets reception.

Pårørende kan mod betaling leje et værelse, hvis der er ledige værelser.

[Læs mere om Patienthotellet]

Akut Indlæggelse

Hvad sker der?

Hvis du bliver hasteindlagt, ligger du i et af Akutafdelingens sengeafsnit,  som hver håndterer forskellige slags sygdomme og lidelser.

Er du under 18 år bliver du indlagt på Akut Barn.

Læs mere om Akutafdelingens sengeafsnit

Når du kommer til sengeafsnittene, vil du blive modtaget af en læge og en sygeplejerske.

Du vil få taget blodprøver, hjertekardiogram (EKG) og eventuelt røntgenbilleder.

Når vi får svarene på disse prøver, vil en læge undersøge dig og lægge en plan for din behandling.

Hvor længe er jeg indlagt?

Inden for få timer til et døgn efter din indlæggelse i Akutafdeligen overføres du til en anden afdeling, eller du bliver udskrevet.