Indtryk og udtryk. Tilfredshedsundersøgelse efter hjerneskade

Det nationale og tværsektorielle udviklingsprojekt "Indtryk og udtryk" har resulteret i følgende tre spørgeskemaer til undersøgelse af brugertilfredshed blandt ramte borgere og deres pårørende:

Begge videnscentre har sagt ja til at huse ovennævnte spørgeskemaer. Indtil Videnscenter i Øst har en hjemmeside, huser ViC skemaerne for begge videnscentre.

Ønsker man at rekvirere resultaterne eller andet materiale fra projektet, kan man kontakte Lene Bastrup Jørgensen, videnscenterleder for ViC.