Velkommen til hjemmesiden for en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Her kan du læse mere om arbejdet med at videreudvikle både hospitalet og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen.

Udviklingsarbejdet skal munde ud i én samlet plan, men sker i praksis i to spor med tilsammen otte temaer og med en omfattende dialog og inddragelse af medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere.