Velkommen til hjemmesiden for en ny Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Her kan du læse mere om arbejdet med at videreudvikle både hospitalet og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen.

Udviklingsarbejdet blev skudt i gang i efteråret 2020 og forløb i to spor med tilsammen otte temaer og med en omfattende dialog og inddragelse af medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere. Arbejdet resulterede i én fælles udviklingsplan, som den 27. oktober 2021 blev godkendt af Region Midtjyllands regionsråd.

Du finder den vedtagne plan og information om processen bag planen på siderne herunder.