Hop til hovedindhold

Børn og Unge Sengeafsnit 6 arbejder med højt specialiseret rehabilitering under døgnindlæggelse, hvor hvert barn har sin egen stue.

Hammel-Neurocenter_Børn-og-Unge_IMG_6158_banner.jpg

Velkommen til Regionshospitalet Hammel Neurocenter Børn og Unge Sengeafsnit 6.

Denne vejledning giver et overblik over hverdagen i sengeafsnittet og svar på nogle af de praktiske spørgsmål, som kan opstå under jeres barns indlæggelse.

 


Dit forløb hos os

Personale, der deltager i barnets behandling

Der er individuelt, hvor længe barnet skal være indlagt

Forældre, søskendes og pårørendes har en vigtig rolle under indlæggelse

Vi afholder jævnligt forældremøder

Besøg skal aftales på forhånd

Hjem på weekend

Kontakt os, hvis barnet skal til undersøgelse på andet sygehus eller lignende

Ris og ros og god tone


De fysiske rammer

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Sådan foregår rehabiliteringen

Dagsprogram og mad i afsnittet

Faciliteter på afsnittet under indlæggelse


Når du skal hjem

Indlæggelsen afsluttes med et status-/fremtidsmøde

Vi sender underretning til kommunen, så I kan få den rette hjælp efter udskrivelsen

Farvelkaffe

Ved udskrivelsen tilbydes du og dine pårørende at deltage i en tilfredshedsundersøgelse


Mere information

Få overblik over afsnittets patientvejledninger


Kontakt

Børn og Unge Sengeafsnit 6