Hop til hovedindhold

Satellitten behandler overvejende patienter med kognitive funktionsnedsættelser ud fra et helhedsorienteret ståsted.


Dit forløb hos os

Du får en introduktion til afsnittet den første dag

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder målsætningsmøder

Sådan foregår træningen


De fysiske rammer

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Generel information om faciliteter og spisetider

Nøgle/adgang til afsnittet

Personalet hos Satellitten


Når du skal hjem

Vi samarbejder tæt med din kommune op til din udskrivelse


Mere information

Få overblik over afsnittets patientvejledninger


Kontakt

Sengeafsnit 11 og Satellitten