Arkivfoto: Colourbox

26-11-2021

Hospitalsledelsen fordeler 748.700 kroner fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje i 2022 til støtte af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i hospitalsenheden.

Hospitalsenhed Midts forskningspulje støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, og alle forskningsaktive ansatte på Hospitalsenhed Midt har hvert år mulighed for at søge om økonomisk støtte fra hospitalsenhedens egen forskningspulje til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Fonden støtter forskningsprojekter, som er tilknyttet Hospitalsenhed Midt - uanset forskningsmetode. Støtten kan gå til konkrete projekter - herunder løn, apparatur, driftsudgifter, publicering og konsulentbistand. Der kan også bevilges frikøb til skrivning af protokol.

Følgende 10 forskningsprojekter er denne gang blevet tilgodeset:

 • Overlæge Lene Kongsgaard Nielsen, Forskningsenhed for Multisyge, Medicinsk Afdeling og HjertesygdommeMedicinsk afdeling:
  Transition of care in younger patients with multimorbidity. 75.000 kr. og
 • Add-on – optimering af hyperlipidæmi behandling. 75.000 kr.
 • Forskningsansvarlige ergoterapeut Jesper Just Fabricius, Hammel Neurocenter:
  Effekt af IQoro mundskærm på dekanylering, synkefunktion, og mundlukke – Et randomiseret kontrolleret pilotforsøg. 74.700 kr.
 • Overlæge Birgit Alsbjerg, Fertilitetsklikken, Kvindesygdomme og Fødsler:
  Optimizing serum progesterone level during luteal phase in hormone replacement therapyfrozen embryo transfer (HRT-FET) cycle. Interventional and observational trial. 75.000 kr.
 • Læge, klinisk assistent, ph.d. -studerende Nicklas Vinther, Diagnostisk Center:
  Temporal trends in mortality-based indicators of burden of disease: comparison between atrial fibrillation and other major cardiovascular diseases. 75.000 kr.
 • Forskningsansvarlige fysioterapeut Iris Brunner, Hammel Neurocenter:
  Fokuseret hojintensiv gangtraining (FIRST) for patienter med stroke. 75.000 kr.
 • Forskningsfysioterapeut Erhardt Trillngsgaard Næss-Schmidt, Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi:
  Tidlig, intensiv inspiratorisk muskeltræning – Et randomiseret konrolleret studie. 75.000 kr.
 • Lektor, antropolog Mette Terp Høybye, Forskningsenheden. Center for Planlagt Kirurgi:
  Perspectives on signs of consciousness. Conceptual mapping across experiences from clinic, research and families. 75.000 kr.
 • Overlæge Jurgita Janukonuté,  Blodprøver og Biokemi:
  Uforklarlige arterielle tromboser. Belysning af potentiel patologi, som ikke afsløres ved rutine undersøgelser (KARAT). 75.000 kr.
 • Forskningsansvarlig sygeplejerske, Marie Dahl, Karkirurgisk forskning, Kiruirgi:
  Danish Vascular Survey (DanVasc) – a nationwide study of the burdon of vascular disease. 74.000 kr.

Der var indsendt ansøgninger om økonomisk støtte til yderligere fire projekter, som det desværre ikke var muligt at støtte inden for puljens økonomiske rammer.

Ansøgningsfristen til næste år for Hospitalsenhed Midts Forskningspulje forventes at blive den 1. oktober 2022.