Kloakrør 1040x680.jpg

22-10-2021

Fra uge 43 til 45 skal der graves nye kloakrør ned på parkeringspladsen på Resenvej ved Regionshospitalet Skive. Det betyder, at der i perioden er ændret til- og frakørsel til parkeringspladsen, og der vil være lidt færre parkeringspladser til rådighed, da noget af området afspærres til gravearbejdet.

Arbejdet med nedgravning af nye kloakrør foregår i to etaper, så borgere og ansatte har adgang til parkeringspladsen i hele perioden, mens arbejdet finder sted.

Arbejdet i de to etaper vil sted i følgende uger:
• Etape 1: Primo uge 43 til medio uge 44
• Etape 2: Medio uge 44 til ultimo uge 45

Vær opmærksom på længere transporttid

Der kan forekomme længere transporttid til og fra sundhedshuset i den periode, hvor arbejdet finder sted.

Ligeledes kan der komme ændringer i tidsplanen, hvis vejrguderne spænder ben for arbejdet.

Efter de nye kloakrør er lagt ned i jorden, vil graveområdet blive belagt med stabilgrus, så det er muligt at køre med bil på området igen, indtil der bliver lagt nyt asfalt. Datoen for asfaltering er ikke fastsat endnu.