210226 Ny forskningsenhed_DSC8336_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

01-03-2021

1. marts åbner Forskningsenhed for Multisyge /Research Unit for Multimorbidity (RUM) under Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

Forskningsfeltet bliver multisygdom i den nye forskningsenhed under Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. Forskergruppen i den nye forskningsenhed kommer dermed til at skulle forske i patienter og borgere med flere end én kronisk sygdom.

Bedre levevilkår og bedre behandlingsmuligheder har betydet, at borgerne i den vestlige del af verden kan forventes at leve længere med kroniske sygdomme. Cirka hver tredje voksne dansker har multisygdom, defineret som en tilstand med to eller flere kroniske sygdomme samtidigt.

- Mange, især ældre, har mere end én kronisk sygdom, og andelen forventes at stige de kommende år. Multisyge har ofte komplekse problemstillinger og udfordrer derfor vores kliniske tankegang og organisering af sundheds-væsenet, som oftest retter sig mod patienter med én sygdom. Vi er rigtig glade for, at vi med oprettelsen af Forskningsenhed for Multisyge nu får mulighed for at sætte fokus på netop dette forskningsfelt, siger afdelingslæge Lene Kongsgaard Nielsen, som bliver frikøbt 30 procent af sin arbejdstid i Medicinsk Afdeling til at varetage forskning i den nye forskningsenhed.

Multisygdom er ikke kun for ældre
Selv om alder er den største risikofaktor for multisygdom, er mere end halvdelen af personer med multisygdom yngre end 65 år. Multisygdom er desuden forbundet med længere hospitalsindlæggelser, større risiko for komplikationer efter operationer, hyppigere konsultationer i klinikker og almen praksis samt øget brug af sundhedsydelser.

Forhøjet blodtryk, allergi, forhøjet kolesterol, depression, KOL og diabetes er de hyppigst forekommende kroniske sygdomme hos personer med multisygdom. Sygdommene kræver hyppig behandling fra flere medicinske specialer, og parallelt med behandlingen i hospitalsregi har borgeren typisk også behandlingsforløb i almen praksis eller i andre institutioner i primærsektoren. Det giver ofte komplekse behandlingsforløb, som stiller store krav til patientens overblik, ressourcer og evner til at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

- Borgere med multisygdom ønsker et godt samarbejde med de sundhedsprofessionelle. De vil lyttes til og have let adgang til helbreds- og sundhedsydelser. Vi har gennem de seneste år fået belyst en del af de udfordringer, der er ved sundhedsvæsnets håndtering af de multisyge. Men der mangler stadig viden om, hvordan vi med fordel kan gentænke måderne, vi behandler multisyge på, siger Lene Kongsgaard Nielsen og fortsætter:

- Der er et stort behov for at intensivere forsknings- og udviklingsindsatserne med fokus på et sundhedsvæsen, der kan imødekomme personer med mere komplekse behandlingsbehov. Forskningsaktiviteterne i Forskningsenhed for Multisyge vil derfor bidrage til, at sundhedsvæsenet bedre kan imødekomme multisyges behov for forebyggelse, diagnostik, monitorering, behandling, pleje og rehabilitering, siger hun.

Forskningsenhed for Multisyge etableres som et selvstændigt afsnit under Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme. Regionsrådet i Region Midtjylland og hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt har hver bevilget 600.000 kroner til forskningsenhedens drift. De 1.200.000 kroner fordeles over en 3-årig periode fra 2021-2023. Den øvrige finansiering af den nye forskningsenhed sker gennem interne og eksterne offentlige og private fonde.

Forskningsenheden åbner officielt 1. marts, og umiddelbart efter afholder forskergruppen, den nedsatte Advisory Board gruppe og ledelsen på Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme det første forskermøde i forskningsenheden.