30-06-2021

Seks medicinstuderende på 9. semester har i otte uger været tilknyttet Operation og Intensiv i Viborg. Her har de med fokus på smertepatienter arbejdet med at skabe en positiv udvikling i sundhedsvæsenet - og er samtidig blevet klogere på deres rolle som kommende læger.

I forbindelse med valgfaget lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen har seks medicinstuderende arbejdet med at udvikle en model for, hvordan man kan identificere og behandle smertepatienter efter en gastric bypass-operation – og det til stor læring og inspiration for både de studerende og medarbejderne på Operation og Intensiv.

Et indblik i den virkelig verden

- Det har været vildt spændende at få et indblik i den virkelig verden. Vi har jo lært en masse rent fagligt om sundhed og sygdom, men det foregår jo i en kontekst i virkeligheden, siger medicinstuderende Daniel Damm Matthiesen, der suppleres af sin medstuderende Christian Aaen:

- Vi har fået indblik i nogle strukturer og arbejdsgange, som man kun får kendskab til, når man arbejder med ledelse.

Hverken Daniel eller Christian har bestemt, om de vil arbejde med ledelse, når de er færddigtuddannede som læger, men de er enige om, at projektet har været givende og udfordrende for deres uddannelse.

Kan vi blive bedre til at smertedække smertepatienter?

Da Operation og Intensiv blev kontaktet af Aarhus Universitet, takkede de med det samme ja til at få besøg af de seks medicinstuderende, der i en periode på otte uger skulle arbejdere med en ledelse og dataindsamling ude i klinikken.

- Vi vil gerne styrke vores smertebehandling, da vi ofte først efter en operation opdager, hvis en patient er svær at smertedække, fortæller afdelingslæge Anette Bro Christensen og fortsætter:

- Vores incitament for at have besøg af de studerende er, at de kan give os friske øjne på og inputs til, hvordan vi organisatorisk og logistisk bliver bedre til at identificere og håndtere patienter, der er i risiko for et komplekst forløb. Og så synes vi jo også, at det er en spændende ledelsesopgave for dem.

Efter at have dataindsamlet fra såvel patienter som medarbejdere fremlagde de medicinstuderende i sidste uge deres løsningsforslag, som går på, at en specialesygeplejerske skal screene patienter for, om de er i risiko for et kompliceret healingsforløb. Herefter skal en anæstesilæge ligge en plan, som operationspersonalet skal følge på opvågningen.

- Vores løsningsforslag er et sammensurium af alle vores idéer, som vi har drøftet med Anette, fortæller Daniel Damm Matthiesen, der i samarbejde med sine medstuderende er nået frem til, at intern motivation er afgørende for, at afdelingen lykkes med opsporing og håndtering af risikopatienterne:

- For at kunne implementere nye arbejdsgange er det vigtigt, at der er en fælles forståelse for problemet, så i vores fremlæggelse lagde vi stor vægt på, hvordan man motiverer afdelingen, særligt fordi vi fandt ud af, at de faktisk er rigtig gode til at håndtere smertepatienter på Operation og Intensiv, selvom de ikke har en fast model for det på nuværende tidspunkt.

Operation og Intensiv har ambitioner om at afprøve løsningforslaget til efteråret. 

Det er win win  

- De studerende har givet os nogle nye øjne på vores afdeling og på, som kan hjælpe os videre i vores ambitioner om at gøre det bedre for de patienter, der kan være vanskelige at smertedække, fortæller Anette Bro Christensen, som ser et klart potentiale i at samarbejde med studerende og Århus Universitet:

- Vi er allerede gået i tænkeboks omkring, hvilken opgave, vi kan stille en ny gruppe studerende til efteråret, så vi kan bidrage med læring til kommende læger og samtidig få nogle kvalificerede inputs til hvordan, vi kan blive ved med at udvikle os til patienternes bedste.

En investering i fremtidig lægelig ledelse

Ifølge ledende overlæge på Operation og Intensiv, Martin Rostgaard-Knudsen, er der ud over den gensidige læring og inputs til den konkrete case også et langsigtet perspektiv i samarbejdet med Århus Universitet: 

-  Der er behov for at få flere læger aktiveret i ledelse og ved at sætte fokus på ledelsesaspektet allerede på medicinstudiet, kan vi skabe et bedre fundament for at vælge lægelig ledelse, siger han og uddyber:

- Vi er stolte af at være en af de få afdelinger, der er blevet involveret faget lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen, og vi vil gerne agere rugekasse for fremtidig lægelig ledelse, fastslår Martin Rostgaard-Knudsen, der netop af den årsag allerede har sagt ja til at stille med en case til næste semester.