Foto: Agata Lenczewska-Madsen

14-09-2021

Som et led i udrulningen af en ny digital forløbsguide i Region Midtjylland kan gravide tilknyttet jordemoderklinikkerne i Viborg, Silkeborg, Skive, Bjerringbro og Møldrup fra 15. september få informationer fra klinikken om deres graviditetsforløb løbende via en app på deres telefon. Det skal blandt andet øge trygheden i mødet med sundhedsvæsenet.

Tænk, hvis du kunne få alle informationerne i forbindelse med din behandling, operation eller undersøgelse på hospitalet sendt til din telefon, og at informationerne så ovenikøbet var tilpasset efter, hvor du er i forløbet, så du kun får den viden, du skal bruge lige nu.

Det kan gravide tilknyttet jordemoderklinikkerne i Viborg, Silkeborg, Skive, Bjerringbro og Møldrup under Hospitalsenhed Midt fra 15. september, hvor Kvindesygdomme og Fødsler – den samlende afdeling over klinikkerne – er på banen med et nyt digitalt værktøj ved navn Emento i forbindelse med udrulningen af en ny digital forløbsguide i Region Midtjylland.

"Med den digitale forløbsguide bevæger vi os væk fra den traditionelle måde at kommunikere på. Den gravide får mulighed for mere selv at vælge sin information og bedre dykke ned i det, når det passer hende. Målet er i højere grad at kommunikere tilpasset til den gravide ud fra, hvor hun er i hendes forløb. Det kan bidrage til at øge trygheden i både graviditeten og mødet med sundhedsvæsenet, og måske bliver forløbet også mere forudsigeligt for den gravide," udtaler Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal, chefjordemoder hos Kvindesygdomme og Fødsler.

Digital forløbsguide skal skabe større forståelse

Kvindesygdomme og Fødsler udruller den digitale forløbsguide som et led i en række regionale testimplementeringer, før konceptet rulles bredt ud på alle relevante forløb på alle hospitaler i regionen over de næste år.

"Den digitale forløbsguide er en app ved navn Emento på patientens telefon, hvor patienten løbende får information om sit forløb i et tilpasset flow efter, hvor patienten er i forløbet. På den måde skal patienten kun forholde sig til at have viden om, hvor vedkommende er lige nu i forløbet. Samtidig har patienten mulighed for at skrive beskeder til hospitalet, når spørgsmål trænger sig på – om det er fredag aften eller onsdag formiddag," fortæller Inge Lundholm, klinisk sygeplejespecialist hos Kvindesygdomme og Fødsler.

Hos Kvindesygdomme og Fødsler har de derfor længe glædet sig til at kunne præsentere den digitale forløbsguide for de gravide.

"Vi har en forventning om, at de gravide møder mere forberedte og får større forståelse for og indsigt i deres forløb samt hvad de kan snakke med jordemoderen om. Det bliver forhåbentligt endnu mere tydeligt, hvad jordemoderen kan hjælpe med under graviditeten. Det skulle gerne give en øget tryghed," siger Matilde Staun Thoftstrup Møller, jordemoder hos Kvindesygdomme og Fødsler.

Alle informationer samlet ét sted

Det giver god mening at opdele informationerne i et graviditetsforløb i små bidder, der kommer løbende, da det er et langt forløb med mange informationer, ligesom der er langt mellem konsultationerne. Herudover er det også nødvendigt, at sundhedsvæsenet bliver endnu mere digitale for at følge med ønskerne blandt borgerne.

"Vi ser ofte, at vores gravide googler sig til svar på deres spørgsmål, eller bruger andre apps, der ikke nødvendigvis giver korrekt information. Med den digitale forløbsguide samler vi alle informationer om forløbet ét sted og serverer dem for den gravide, når hun skal bruge dem. På den måde er vi altid med den gravide, og hun har os lige ved hånden på telefonen, hvis hun er i tvivl om noget," påpeger Matilde Staun Thoftstrup Møller.

Den digitale forløbsguide bygger ovenpå digitaliseringen af hospitalets patientvejledninger. Siden starten af 2021 har alle hospitalets cirka 1.100 patientrettede informationer om behandling, operation, undersøgelse osv. været tilgængelige på hospitalets hjemmeside, www.hemidt.dk.

Det er dog ikke sådan, at patienter og pårørende fremover er tvunget til at bruge den digitale forløbsguide, eller skal hente deres patientinformation på hjemmesiden, hvis de ikke har kompetencer til at bruge elektroniske hjælpemidler.

"Det er vigtigt at understrege, at den digitale forløbsguide er et ekstra tilbud. Det er ikke en erstatning for vores vejledninger på hjemmesiden, eller hvis vi udleverer fysisk information. Forløbsguiden giver os blot ét sted at henvise til, hvor alle informationer er samlet i forhold til, hvor den gravide er i sit forløb", udtaler Inge Lundholm.

Digitale værktøjer giver større indsigt med data

Hos Kvindesygdomme og Fødsler håber de også, at den digitale forløbsguide kan bidrage til at få større indsigt i informationsbehovet hos de gravide.

"Selv om vi har rigtig mange års erfaring og stor viden med at formidle vores informationer til gravide, glæder vi os til at få endnu større indsigt i, hvilke informationer de gravide søger og hvornår i forløbet. Det kan de digitale værktøjer hjælpe os med at få større viden om, da vi kan trække data på brugen af dem," fortæller Inge Lundholm.

Derfor har afdelingen allerede planlagt opfølgningsmøder, hvor de kigger på, hvordan den digitale forløbsguide virker i praksis, hvor mange gravide der vælger muligheden til og hvornår i forløbet de søger forskellige informationer.

Viden herfra skal bruges til eventuelt at justere flowet af informationer i forløbsguiden på længere sigt, ligesom den også skal bruges i opsætningen af andre digitale forløb. Kvindesygdomme og Fødsler arbejder allerede nu på et barselsforløb i den digitale forløbsguide, som bliver tilgængeligt i løbet af de kommende måneder.

I øvrigt arbejder jordemoderklinikkerne under hospitalerne i resten af Region Midtjylland med lignende testimplementeringer af digital forløbsguide på graviditets- og barselsområdet, som også går i luften hen over efteråret.


Kort om digital forløbsguide i Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt er ved at teste den digitale forløbsguide på relevante forløb i forbindelse med den regionale udrulning af konceptet på alle hospitaler i Region Midtjylland.

Center for Planlagt Kirurgi, Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme samt Kvindesygdomme og Fødsler er i første omgang af hospitalsenheden udtaget til at teste den digitale forløbsguide på udvalgte forløb i forbindelse med behandling, operation eller undersøgelse.

Den digitale forløbsguide udmønter sig som en app på patientens telefon, hvor patienten løbende får informationer om sit forløb i et tilpasset flow efter, hvor patienten er i forløbet. Samtidig har patienten mulighed for at skrive beskeder til hospitalet med spørgsmål i forbindelse med forløbet. Patienten kan også sende billeder.

App'en på telefonen hedder Emento. Emento er navnet på den leverandør, som Region Midtjylland har indkøbt til at levere den tekniske platform bag den digitale forløbsguide.

Målet med at implementere en digital forløbsguide er overordnet:

  1. At bidrage til at give patienter mere tryghed i deres møde med hospitalet, og hjælpe dem på vej ved at sikre den rette information til den enkelte om dennes sygdomsforløb.
  2. At give patienterne adgang til viden og indsigt om egen behandling døgnet rundt.
  3. At reducere ambulante besøg og digitalisere hospitalernes patientkommunikation, så den er mere tidssvarende.