Silkeborg topper Dagens Medicins rangliste over knæ alloplastik. Arkivfoto

Knæpatienter på RH Silkeborg er i kyndige hænder, når de lader sig operere. Dagens Medicin har netop kåret hospitalet som Danmarks bedste til knæ alloplastik.

19-02-2021

Alle faggrupper hjælper til, når patienter skal have nyt knæ på RH Silkeborg. På Center for Planlagt Kirurgi lægges der blandt andet vægt på et stærkt tværfagligt samarbejde og optimal udnyttelse af tid og ressourcer, og det er en af årsagerne til, at hospitalet kan kalde sig Danmarks bedste til knæ-alloplastik, vurderer sektoransvarlig overlæge Carsten Holm.

 Sygeplejerskerne sørger for, at lægerne kan gøre deres arbejde bedst muligt, fysioterapeuterne sikrer, at sygeplejerskerne nemt kan gøre deres del - og så videre. Vi ser på opgaven, og sørger for at få den løst hurtigt og enkelt uden at skele til fagskellene, når det ikke handler om de helt specialiserede opgaver som eksempelvis selve operationen, fortæller Carsten Holm.

Omvendt har Center for Planlagt Kirurgi de seneste år specialiseret sig mere og mere, så eksempelvis knæ-kirurgerne udelukkende opererer knæ.
- Og når man øver sig meget, bliver man naturligvis også meget dygtigt, fastslår Carsten Holm.

Patienterne inden for knæ-alloplastik er typisk mellem 50 og 80 år og har fået ødelagt deres knæ på grund af slidgigt eller som følge af en tidligere skade – eksempelvis en fodboldskade 20-30 år tidligere.

Når patienterne er blevet vurderet og visiteret til operation i Silkeborg, følger først et forberedelsesforløb, hvor de gennem blandt andet patientvejledninger, informationsmøder og samtaler med læger og sygeplejersker bliver uddannet i at være knæpatient, så de kan komme bedst muligt gennem operationen.

- Vi vurderer patienterne, så vi kan individualisere behandlingen og tilpasse den til den enkelte patients behov og ressourcer. Til det har vi lavet forskellige programmer med specialinteresseret personale, der assisterer med hjælp til smertebehandling, blodfortyndende behandling og så videre, siger Carsten Holm.

Efter operationen følger et forløb med kontrol, genoptræning og mulighed for opfølgning.

- Vi lægger stor vægt på at være tilgængelige for patienterne også efter operationen, så de kan ringe til os og få en hurtig tid til opfølgning, hvis noget ikke er helt, som det skal være. Det giver en stor tryghed for patienterne, og samtidig kan vi ofte tage nogle af problemerne i opløbet, så det ikke udvikler sig til større problemer, som er sværere at løse, fortæller Carsten Holm.

Den sektoransvarlige overlæge erkender gerne, at en førsteplads gør ham både glad og stolt over sit hold. Men omvendt er han bevidst om, at det kan være marginaler, der afgør, om man bliver nummer et eller fire de enkelte år.

- Vi har generelt et meget højt niveau i Danmark, og vi ligger meget tæt i toppen. Så om vi kommer i mål med en score på 98 eller 100, siger ikke nødvendigvis så meget om, præcis hvor gode vi er. Men det er da klart, at det altid er sjovest at ligge øverst på sådan en rangliste, siger Carsten Holm.