06-10-2022

Trine Viskum Karlsen kommer med 16 års erfaring som klinisk jordemoder og med erfaring med personaleledelse som afdelingsjordemoder.

Hospitalsenhed Midts nye chefjordemoder hedder Trine Viskum Karlsen. Hun har det seneste år arbejdet som afdelingsjordemoder på Fødeafsnittet på Kolding Sygehus. Før det har hun i 16 år arbejdet som jordemoder ved fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Trine Viskum Karlsen har første arbejdsdag på Regionshospitalet Viborg den 1. november.

- Som chefjordemoder vil jeg arbejde for at skabe trygge og sikre rammer for den gravide og hendes familie, så den nyfødte får den bedst mulige start på livet. Fødselspersonalet skal have de bedste muligheder for at vejlede, støtte og behandle kvinder og deres nyfødte, så vi sikrer, at så mange familier som muligt kommer styrket gennem graviditet, fødsel og barsel. Jeg vil derudover også lede arbejdet med diagnostik og behandling af gynækologiske sygdomme med høj faglig kvalitet og bidrage til et velfungerende tværfagligt samarbejde på tværs af hele afdelingen, siger den nye chefjordemoder.

Trine Viskum Karlsen blev uddannet jordemoder i 2005 og tog som supplement en Master i Projektledelse og Procesforbedringer ved RUC i 2015. Ud over jobbet som jordemoder på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital har hun gennem flere år været kvalitetskoordinator på Gynækologisk Obstetrisk afdeling og i Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det seneste år har hun arbejdet som afdelingsjordemoder på Fødeafsnittet på Kolding Sygehus. Derudover har hun engageret sig i et privat jordemoderhus og som beskikket censor ved jordemoderuddannelsen.

- Det er vigtigt for os, at de gravide, fødende, barslende og de øvrige patienter, der er tilknyttet Kvindesygdomme og Fødsler, oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov. Trine går ind i rollen som chefjordemoder med en stærk faglig profil og et godt kendskab til ledelsesrollen, hvilket kommer hele afdelingen til gode. Derfor er vi rigtig glade for, at hun har sagt ja til stillingen som chefjordemoder i Hospitalsenhed Midt, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde med hende, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen på vegne af hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt.

En del af en særlig afdeling
Fødselsområdet er en del af Hospitalsenhed Midts afdeling Kvindesygdomme og Fødsler, som er en gynækologisk og obstetrisk afdeling med tilknyttet fertilitetsklinik. Afdelingen har cirka 45.000 ambulante besøg om året. Som chefjordemoder bliver Trine Viskum Karlsen en del af afdelingsledelsen, som ud over chefjordemoderen består af cheflæge Sonja Kindt og chefsygeplejerske Ann Bossen Herling. Sammen har de det overordnede ansvar for afdelingens drift, ledelse og udvikling.

Fødeafsnittet ligger på Regionshospitalet Viborg og har cirka 2.200 fødsler årligt. Afdelingen driver jordemoderklinikker i Viborg, Silkeborg, Skive, Bjerringbro og Møldrup.

Stillingen som chefjordemoder har været ledig siden 1. september 2022.

Trine Viskum Karlsen bor i Aarhus med sine tre store børn. Fritiden bruger hun aktivt, blandt andet ved at løbe og svømme, ligesom hun elsker at rejse.