20-06-2022

Regionen er nu klar til at pilot-gennemgå de første benamputerede karkirurgiske patienters behandlingsforløb. Kriterierne for gennemgangen er fastsat efter dialog med Patienterstatningen.

Gennemgangen skal ske, fordi en ekstern analyse påpeger, at op til 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres benamputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige forebyggende karkirurgiske behandling.

Karkirurgiske speciallæger vil systematisk gennemgå behandlingsforløbene for alle, der er benamputeret i Region Midtjylland i en given årrække og som forinden har haft kontakt til eller er blevet henvist til en karkirurgisk afdeling. Dog ikke patienter, hvis benamputation skyldes ulykker (traumer) eller kræftsygdom.

De ca. 1580 karkirurgiske patienter skal have gennemgået deres behandlingsforløb med henblik på at identificere patienter, som skal vejledes af regionen om deres mulighed for at søge erstatning.

Derudover skal karkirurger gennemgå en stikprøve på 25 behandlingsforløb, hvor patienter ikke har haft karkirurgisk forløb eller været henvist til karkirurgi før amputation. Stikprøven skal afklare, om det ud fra patienternes journaler er muligt at vurdere deres erstatningsmulighed. Om disse patientforløb skal omfattes af gennemgangen tages der således først stilling til senere på baggrund af stikprøven.

Skønsmæssigt ventes det samlede antal patientsager, der skal gennemgås, dog at være godt 1800, da de ældste behandlingsforløb skal findes udenfor de nuværende it-systemer.

Læs hele Region Midtjyllands pressemeddelelse fra den 17. juni her.

Du finder et samlet information om analysen af karkirurgien her.