Projektleder Helene Honoré forsvarer fredag den 15. december 2023 klokken 13.00 sit ph.d.-projekt.

Helene Honoré forsvarer sin ph.d.-afhandling
Foto: Hans Christian Jacobsen.

13-12-2024

Ph.d.-studerende og projektleder fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter har afdækket ny viden om aktivitet og funktionsevne i overgangen fra sygehus til eget hjem i tiden efter erhvervet hjerneskade.

Projektleder Helene Honoré forsvarer fredag den 15. december 2023 klokken 13.00 sit ph.d.-projekt, der kaster nyt lys over aktivitet, aktivitetsbalance og funktionsevne for patienter med erhvervet hjerneskade i udskrivelsesfasen efter hospitalsbaseret rehabilitering.

I projektet har Helene Honoré undersøgt, hvordan voksne med erhvervet hjerneskade tilpasser sig hverdagslivet efter udskrivelse fra hospitalet. Med fokus på både aktivitet og deltagelse har projektet produceret fire forskningsartikler, der bidrager til forståelsen af, hvad der udgør et meningsfuldt dagligliv for patientgruppen.

To innovative metoder er blevet udviklet og valideret: En softwarealgoritme til klassificering af fysisk aktivitet ved hjælp af data fra accelerometre og et spørgeskema til vurdering af aktivitetsbalance. Værktøjerne har været afgørende for at få en bedre forståelse af patienternes fysiske aktivitet og hverdagsliv under og efter rehabilitering på sygehus.

Helene Honoré gennemførte desuden et observationsstudie med få deltagere for at undersøge, hvordan fysisk aktivitet forløber hos personer i udskrivelsesfasen. Derudover gennemførte hun et observationelt kohortestudie med 137 patienter, som fokuserede på funktionsevnenedsættelse, helbredsrelateret livskvalitet, arbejde og aktivitetsbalance, med data indsamlet en uge før udskrivelse og med opfølgning tre måneder senere.

Resultaterne fra studierne giver vigtige indsigter i og anbefalinger til fremtidens neurorehabilitering, herunder brugen af patientrapporterede data til systematisk opfølgning efter rehabilitering under indlæggelse.

Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt og vil foregå både online og fysisk. Interesserede kan deltage online via meet.rm100@rooms.rm.dk (besøg www.rooms.rm.dk og ring op til den angivne lokation) eller personligt i mødelokale 3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel.

Projektets titel er "Fysisk aktivitet og aktivitetsbalance ved udskrivelse for patienter med erhvervet hjerneskade".