Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvider Danmarks første habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

07-07-2023

Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvider Danmarks første habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese. Et stort behov er årsagen til, at projektet nu modtager henvisninger fra hele regionen og på sigt ønsker at blive landsdækkende.

Indtil nu har der ikke eksisteret et koordineret sundhedsfagligt tilbud for voksne med cerebral parese med fokus på hele det levede liv.

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter har et tværfagligt team for cerebral parese (CP-teamet) udviklet et tilbud, som skal bidrage til at fremme uafhængighed og selvstændighed for voksne med cerebral parese.

Nu er projektet trådt ind i en ny fase, hvor en milepæl er nået.

Modtager nu henvisninger fra hele regionen

Tilbuddet om udredning og habilitering for voksne med cerebral parese er nu tilgængeligt for henvisninger i hele Region Midtjylland. Det er lykkedes forud for projektets tidsplan efter gode erfaringer fra borgere i få udvalgte kommuner, der allerede har afprøvet tilbuddet. Grundet det store behov vil borgerne dog kunne opleve ventetid.

Planen er at udvide tilbuddet til hele Danmark inden for 5 år.

- Det er en stor glæde at få lov til at hjælpe endnu flere voksne, som tidligere har manglet en koordineret indsats, siger projektleder Helene Honoré.

Vil samle alle sundhedsfaglige behov ét sted

Projektet varetages af CP-teamet fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som møder patienterne enten til videokonsultationer, ambulant, i hjemmets trygge rammer eller under indlæggelser. I projektet bliver patienterne spurgt ind til, hvordan cerebral parese påvirker dem i hverdagen, og hvilke håb og drømme de har. Mange oplever hurtig udtrætning og er alligevel vant til bare at klare sig på trods af symptomerne i hverdagen. Det gør, at mange har symptomer, der hober sig op.

CP-teamet bestræber sig på at samle alle sundhedsfaglige behov ét sted, så de bliver håndteret hensigtsmæssigt og i tide. 

Projektet er foreløbigt finansieret af Elsass Fonden og har stor politisk interesse. I sidste uge var sundhedspolitisk ordfører fra SF, Kirsten Normann Andersen på besøg for at høre om de første erfaringer fra projektet.

Det tværfaglige team

CP-teamet er et tværfagligt team sammensat fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Teamet består, ud over projektleder og ph.d.-studerende Helene Honoré, af en overlæge, en sygeplejerske, en sosu-assistent, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en logopæd, en neuropsykolog, en socialrådgiver, en sekretær og en datamanager.

Om cerebral parese

Cerebral parese er en række livslange udviklingsforstyrrelser af bevægelse og kropsholdning, som forårsager aktivitetsbegrænsninger, og som stammer fra fosterets udvikling under graviditeten eller i den nyfødtes hjerne inden for 28 dage fra fødslen.

Cerebral parese kan forårsage motoriske, kognitive og sensoriske funktionsnedsættelser. Dertil følger ofte mange følgesygdomme, som kræver sundhedsfaglig koordinering.

 

Du kan høre mere om projektet i podcast-afsnittet her.

Henvisningsproceduren er beskrevet her.