Hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive ligger helt i top, når det handler om at holde på sygeplejerskerne.

HE Midt ligger flot placeret, når det handler om at holde på sine sygeplejersker. Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen

03-11-2023

Hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive ligger helt i top, når det handler om at holde på sygeplejerskerne. Det viser en ny opgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsagen skal blandt andet findes i en målrettet indsats med at hjælpe nye kolleger godt i gang.

Hvor gode er landets hospitaler til at holde på de uddannede sygeplejersker? Det spørgsmål har Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed netop undersøgt og skabt overblik over i en ny analyse. For Hospitalsenhed Midt med hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive er rapporten opløftende læsning. Hospitalsenheden ligger nemlig helt i top, når det handler om at holde på sygeplejerskerne.

Helt konkret placerer Hospitalsenhed Midt sig som nummer 4 blandt de 21 danske hospitaler, der indgår i analysen. Ses der udelukkende på landets akuthospitaler, er Hospitalsenhed Midt det andet bedste hospital til at holde på sygeplejerskerne, kun overgået af Sygehus Sønderjylland.

- Rekruttering af sundhedsfagligt personale er en udfordring for store dele af sundhedsvæsenet i dag. Derfor er vi utroligt glade for, at vi ligger så flot i forhold til at holde på vores sygeplejersker. Det gør en stor forskel for vores patienter i det daglige, at vi har de dygtige og stabile sygeplejersker, som vi har – og samtidig har det stor betydning for, at vi kan skabe en god arbejdsplads, hvor vores nuværende medarbejdere trives, og hvor nye kolleger har lyst til at søge hen, siger sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen fra Hospitalsenhed Midt.

Rapport bekræfter billedet

Analysen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver det enkelte hospital og den enkelte region viden om, hvorvidt de har en højere eller lavere afgangsprocent blandt deres sygeplejersker i forhold til, hvad man kunne forventet ud fra hospitalernes personalesammensætning og personalets individkarakteristika, forklarer ministeriet selv i rapporten "Fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene".

For Hospitalsenhed Midt gælder, at hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive samlet set ligger flot på en lang række parametre. Ud over at ligge helt i top blandt de undersøgte hospitaler og akuthospitaler, ligger Hospitalsenhed Midt også over det niveau, man ifølge rapporten kunne forvente for hospitalet hospitalet.

- Vi vidste jo godt, at vi lå ret godt, og at vi har nogle super dygtige, stabile og trofaste sygeplejersker på vores hospitaler, men vi bliver selvfølgelig ekstra stolte, når vi så tydeligt kan se det af sådan en rapport, konstaterer HR-chef Julie Witt.

Målrettet indsats

Hun er ikke i tvivl om, at hospitalsenhedens målrettede arbejde med at skabe bedre arbejdsvilkår og hjælpe nye kolleger godt i gang på arbejdspladsen har haft betydning for tallene.

- For nogle år siden undersøgte vi, hvorfor nogle medarbejdere valgte at sige op og forlade vores hospitaler. Vi spurgte dem ganske enkelt, hvad der havde haft betydning for deres valg. Og siden har vi arbejdet meget bevidst med nogle af de temaer, som viste sig i undersøgelsen, fortæller Julie Witt.
Blandt andet har flere afdelinger arbejdet med deres generelle kultur, haft fokus på mere nærværende og tæt ledelse og gjort en indsats for at få bredt vagtbelastningen mere ud, så få kolleger ikke skal bære for tung en vagtbyrde.

- Det er alt sammen faktorer, som betyder meget for den enkelte medarbejders trivsel og privatliv. Og det har stor betydning for, om medarbejderne har lyst til at blive hos os, eller begynder at lede efter et sted, hvor græsset ser ud til at være grønnere, siger Julie Witt.

Samtidig har hospitalsenheden fra centralt hold udarbejdet et nyt "onboarding"-koncept, som skal gøre det nemmere for alle afdelinger og centre at tage godt imod nye kolleger og give nyansatte en bedre start på arbejdspladsen.

- Det har krævet et stort forarbejde af medarbejderne i HR, og det har fyldt meget i de enkelte afdelinger og centre. Derfor er det virkelig rart at se, at det rent faktisk virker. Og vi kan også høre, når vi taler med nyansatte, at vi har fået et ry som en arbejdsplads, der tager godt imod nye kolleger, siger Julie Witt, som i forbindelse med rapporten også er blevet interviewet af ministeriets embedsmænd om netop de indsatser, der ligger bag de gode tal.

Hun understreger, at der også i Hospitalsenhed Midt fortsat er områder, der kræver en yderligere indsats, ligesom rapporten viser, at der fortsat er medarbejdergrupper, hvor hospitalsenheden ikke står helt så stærkt som ønsket. Blandt andet er der, ligesom mange andre steder i landet, behov for at have et særligt fokus på de unge kolleger og det specialiserede anæstesiområde.

Hospitalsenhed Midt beskæftiger i alt godt 1400 sygeplejersker.