”Godt fra Start med type 1-diabetes ” er et nyt tilbud til personer i Region Midtjylland, der har fået konstateret type 1-diabetes.

17-04-2023

I gruppeforløb får 15-20 deltagere over fem mødegange redskaber til at klare en ny hverdag med diabetes. Der bliver undervist i blandt andet blodsukker, insulin, mad, motion, diabetes-stress, pårørende, rejser og tanke- og reaktionsmønstre. Samtidig får deltagerne viden om behandlingsmuligheder og samarbejdet med diabetesteamet på deres diabetesambulatorium – og et socialt netværk med andre, der lige har fået type-1 diabetes.

Hvert møde varer 3 timer, og det samlede forløb afholdes over 4 måneder med cirka 2-3 uger mellem hver mødegang. Deltagerne møder hver gang den samme underviser, suppleret af besøg af sygeplejerske, læge og diætist.

- Det giver mig noget, at jeg ikke skal være alene med min frustration, sorg og følelse af uretfærdighed over at blive ramt af en kronisk sygdom, siger 33-årige Sidse Hindhede, der fik konstateret type 1-diabetes i 2022, kort tid efter hun havde fået sit første barn. Hun har været deltager på det første gruppeforløb i foråret 2023.

Udover de faglige input fra læge, sygeplejerske, diætist og psykolog har Sidse Hindhede fået meget ud af at møde mange andre mennesker med type 1-diabetes.

- Siden jeg fik konstateret diabetes, har jeg både mødt meget kompetente fagpersoner og en familie og venner, der alle har været meget omsorgsfulde og betænksomme. Men det er nu rart og ganske værdifuldt at møde andre, der heller ikke lige kan holde fri fra diabetesen, selvom lysten til det virkelig er der, siger Sidse Hindhede.

Direktøren for Steno Diabetes Center Aarhus, Troels Krarup Hansen, siger:

- Vi arbejder for et godt liv for alle, der har diabetes.

- Og jeg tror, at det bedste liv er det, hvor vi i sundhedsvæsenet er der, når folk har brug for det – men ellers ikke er unødigt involveret. Vi skal gentænke den måde, vi leverer sundhed på og relationen mellem behandlere og patienter.

- Vi kan få meget mere ud af vores ressourcer ved at samarbejde bredt. Det er ”Godt fra Start med type 1-diabetes” eksempel på, og jeg håber, vi på diabetesområde kan være rollemodeller.

Om Fremtidens diabetesklinik:

”Godt fra start med type 1-diabetes” er første del af ”Fremtidens Diabetesklinik”, en udviklingsindsats i Region Midtjylland.

Steno Diabetes Center Aarhus har sammen med de medicinske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midtjylland – herunder Regionshospitalet Viborg – indgået et forpligtende samarbejde, der sigter mod at udvikle og optimere behandlingen af patienter med type 1-diabetes i hele Region Midtjylland.

Det skal ske gennem:

- et øget fokus på den enkelte persons ønsker og behov i eget behandlingsforløb

- en styrkelse af patienters kompetencer og motivation til at tage vare på egen sygdom

- en styrkelse af kvaliteten i mødet mellem patienten og behandleren på hospitalet.

Den fælles regionale indsats hedder Fremtidens Diabetesklinik. Formålet er at arbejde for, at alle personer med type 1-diabetes i Region Midtjylland får muligheden for at leve et godt, trygt og frit liv med diabetes igennem hele livet.