Ortopædkirurgi_MG_7964_intra-og-nyheder.jpg

Marianne Toft er forskningsansvarlig overlæge i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg og står bag det nye forskningsprojekt (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt).

08-03-2024

Forsker fra Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg tester i øjeblikket en ny individualiseret behandlingsalgoritme, hvor ultralydsscanning skal hjælpe med at vælge, hvornår operation er den rette behandling af en overevet akillessene, og hvornår det ikke er tilfældet.

Akut akillessene-ruptur (overrevet akillessene) er en hyppig skade, der i Danmark rammer omkring 1.500 mennesker hvert år. Operativ behandling, hvor senen bliver syet sammen, har længe været standardbehandlingen.

De seneste cirka 10 år har der været en stigning i forskningen inden for behandling uden operation. Det har medført, at der er sket et skift i behandlingen, således at behandlingen nu i dag overvejende er uden operation, selvom der fortsat mangler viden, der sammenligner de to behandlingsformer.

Algoritme skal give en prognose for behandlingsmulighederne

- Formentlig vil en del af patienterne have bedst af behandling uden operation og andre af behandling med operation, men vi ved endnu ikke, hvem de hver især er. Derfor vil vi gerne have mere viden inden for området, og derfor er resultaterne fra vores igangværende undersøgelse vigtige, så vi kan komme et skridt videre og sikre den bedst mulige behandling af akillessene-ruptur til den enkelte patient, siger Marianne Toft, der er forskningsansvarlig overlæge i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg og står bag forskningsprojektet. 

Marianne Toft har sammen med Kristoffer Barfod, Professor fra Bispebjerg Hospital, udviklet en plausibel algoritme for individualiseret behandling, hvor ultralydsscanning skal hjælpe med at finde de patienter, der har gavn af en operation på baggrund af forlængelse af akillessenen og overlap af sene-enderne.

Den individualiserede behandlingsalgoritme bygger på eksisterende forskning og data. Den er således udviklet ud fra den viden, der findes på området i dag og er nu i gang med at blive afprøvet i praksis.

Hypotesen for forskningsprojektet er, at individualiseret behandling giver et bedre funktionelt resultat end standard behandling uden operation, og at det samtidig medfører færre komplikationer end standardbehandling med en operation.

- På baggrund af studiet bliver det muligt at give patienterne en mere præcis prognose for hver af de to behandlinger. Det vil give os bedre mulighed for at inddrage patienten i valg af behandling af en overrevet akillessene, lyder det fra Marianne Toft. 

Baggrundsviden om forskningsprojektet

  • Projektet er et nationalt, multicenter randomiseret kontrolleret studie med deltagelse af hospitalerne i Hvidovre, Kolding, Køge og Odense.
  • Inklusionen af 300 patienter i tre grupper af 100 patienter er gennemført. Patienterne fordeles ved lodtrækning til enten individualiseret behandling ud fra algoritmen, eller kontrolgrupperne med operation eller behandling uden operation (gips alene).
  • Effekten af interventionerne måles ud fra test af funktion, længdemål af senen, tilfredshed og komplikationer. De sidste 1 års-kontroller forventes afsluttet juni 2024, og data trækkes fra Dansk Akillessene Database.

Projekt er en del af KUF

Forskningsprojektet er født i Hospitalsenhed Midts KUF-regi, der står for klinik, uddannelse og forskningsfællesskaber, og det er blevet optimeret via KUF-konceptet "Optimeringsvejen".

Læs mere om Optimeringsvejen

I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder. Vi samarbejder i KUF om at generere ny viden, der hurtigt bliver brugt i den kliniske hverdag til gavn for patienterne. På den måde forbedrer vi patientforløbene, så vi imødekommer fremtidens udfordringer, hvor flere vil få brug for behandling på et hospital, sygdomsforløbene bliver mere komplekse, og der er mangel på arbejdskraft. I KUF løser vi fremtidens udfordringer i fællesskab. 

Læs mere om KUF