Patienter med hjertesvigt er i gode hænder på Regionshospitalet Viborg. Hospitalet er netop kåret som Danmarks bedste til behandling af hjertesvigt.

Behandlingen af patienter med hjertesvigt er en tværfaglig holdindsats med mange aktører både på og uden for hospitaler. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

26-01-2024

Patienter med hjertesvigt er i gode hænder på Regionshospitalet Viborg. Hospitalet er netop kåret som Danmarks bedste til behandling af hjertesvigt af Dagens Medicin.

Samarbejde, dedikation og komprimerede patientforløb. Det er ifølge overlæge Benedikte Haastrup baggrunden for, at Regionshospitalet Viborg i Dagens Medicin bliver kåret som landets bedste til behandling af hjertesvigt.

- Vi har et godt set up med dedikerede og dygtige læger, sygeplejersker og sekretærer, som er lykkedes med at skabe effektive og komprimerede patientforløb. Samtidig har vi et tæt og godt samarbejde med en række andre aktører, som spiller en rolle i forhold til behandlingen af patienter med hjertesvigt, fortæller Benedikte Haastrup.

Komprimerede forløb

Hjertesvigt er en alvorlig sygdom, hvor hjertet mister pumpekraft og derfor ikke kan sende blod og ilt effektivt nok rundt i kroppen. Symptomerne er typisk tiltagende åndenød, træthed og hævelse i benene, og en stor del af patienterne bliver diagnosticeret i forbindelse med akut indlæggelse på hospitalet.

- Allerede under indlæggelsen får vi lagt en plan for patienternes videre behandling, så de hurtigt kan få den rette medicin og overgå til ambulant behandling i vores hjertesvigt-klinik. Her står et tværfagligt team bestående af speciallæger, trænede hjertesvigtssygejersker og yngre læger klar til at følge dem videre og lære dem at mestre livet med en kronisk sygdom, siger Benedikte Haastrup.

Ud over behandling og undervisning af høj kvalitet, lykkes klinikken i Viborg blandt andet med at skabe komprimerede forløb, hvor patienterne hurtigt kommer i mål med medicineringen og med hjælp fra teamets sekretærer får tider til opfølgning og kontrol i et effektivt flow.

- Det har alt sammen stort betydning i forhold til de enkelte patienters forløb og tryghed, forklarer overlægen.

Samarbejde på tværs

Samtidig er samarbejdet mellem hospitalet og de øvrige aktører i patienternes sygdomsforløb også afgørende for hospitalets placering i toppen af feltet, vurderer Benedikte Haastrup.

- Vi samarbejder med nogle dygtige praktiserende læger, som er gode til at få patienterne henvist rettidigt, og som følger godt op efter afslutning fra hjertesvigtsklinikken. På samme måde har vi et tæt samarbejde med de kommunale aktører om blandt andet genoptræning, ligesom vi får god hjælp fra hjemmeplejen i forhold til den opfølgende indsats med blodtryksmåling, daglig vejning og lignende. Så der er mange aktører, som gør sig umage for at hjælpe vores patienter, forklarer Benedikte Haastrup.

Hun tøver derfor ikke med at dele den flotte placering med de mange samarbejdspartnere på og uden for hospitalet.

- Der bliver lagt meget arbejde og faglig stolthed i indsatsen for hjertesvigtpatienterne. Det er vores sygeste patienter, og derfor er det en stor tilfredsstillelse at se, at indsatsen også giver resultater – både for den enkelte patient og i en samlet opgørelse som denne, mener Benedikte Haastrup.

RH Viborg er lykkedes med at skabe gode, komprimerede forløb for patienter med hjertesvigt. Foto: Agata Lenczewska-Madsen