180819-Fysiologi-flytter---portræt-af-Jan-Abrahamsen_DSC3077_1040px.jpg

Ledende overlæge i Fysiologi er sammen med sine kolleger i fuld gang med at indrette den nye Fysiologisk Klinik. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Med indflytningen af Fysiologisk Klinik rykker det helt tunge udstyr nu ind i det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. Her får Fysiologisk Klinik tre gange så meget plads til at skanne og undersøge patienter fra en lang række af hospitalets afdelinger.

26-08-2019

- Flytningen bliver et kæmpe løft for både patienter og medarbejdere. Fysiologisk Klinik har de seneste år været meget klemt på pladsen og fået hverdagen til at fungere med stor fleksibilitet fra medarbejderne. Med flytningen rykker de nu ind i rammer, der er skræddersyet til en hverdag med stor aktivitet og de nødvendige hensyn til radioaktivt materiale og avanceret udstyr, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

I de nuværende rammer er alle rum udnyttet til sidste kvadratmeter, og det kan i perioder være en udfordring at få diskretion og fyldte venteområder til at gå op i en højere enhed. Med flytningen rykker klinikken de tunge SPECT-CT skannere, DEXA-skannere, ultralyd og andet udstyr til tre gange så store rammer, hvor også vente- og hvileområder får bedre plads.

Allrede i maj åbnede Fysiologisk Klinik ny reception og venteområde, og 9. september er klinikken så klar til at gennemføre de første undersøgelser – herunder PET-CT skanninger - i de nye rammer på akutcentrets etage 3. Til december åbner desuden afdelingens laboratorieområde i nye specialbyggede lokaler.

Hospitalets detektivbureau

Fysiologisk Klinik er med sine 30 medarbejdere ikke blandt hospitalets største afdelinger. Til gengæld favner den en bred patientgruppe og samarbejder med en lang række afdelinger på såvel Regionshospitalet Viborg som regionens øvrige hospitaler. På klinikken skannes og undersøges patienter for alt fra stofskiftesygdomme, hjerte- og kredsløbssygdomme og lungefunktion til kræft og løse hofte- og knæproteser.

- Vi plejer at sige, at vi er hospitalets detektivbureau. Vi kan hjælpe med at finde årsagen til de symptomer, patienterne oplever – så specialisterne på de øvrige afdelinger kan finde frem til den optimale behandling, fortæller ledende overlæge på Fysiologi Jan Abrahamsen.

I klinikken gennemføres blandt andet DEXA-skanninger af knogleskørhed, ultralydsskanninger af blodårer og leverfunktion, skanninger for urinvejslidelser samt undersøgelse af lungefunktion og hjerte- og kredsløbssygdomme. Godt 22.000 undersøgelser gennemførte Fysiologisk Klinik i 2018, og med overtagelsen af funktioner fra Regionshospitalet Randers er klinikkens aktivitet i 2019 steget med cirka 25 procent. Samtidig er håbet, at netop aktiviteterne inden for hjerte- og kredsløbssygdomme kan blive udvidet og udviklet de kommende år.

Skræddersyede rammer og nyt udstyr

Med indflytningen i det nye akutcenter får Fysiologisk Klinik langt mere tidssvarende rammer, som samtidig lever op til de mange krav og regler, som følger med, når man arbejder med skannere og radioaktiv stråling.

Det betyder blandt andet, at de nye lokaler er afgrænset af ekstra tykke betonvægge, så strålingen ikke gør unødig skade. Samtidig er dele af afdelingen indrettet med slusefunktioner, specialventilation og særlige afløb for både at sikre renhed og undgå udslip af radioaktivt materiale. I de nye rammer får klinikken desuden nyt udstyr; herunder hospitalets første PET-CT skanner.

- Det betyder, at vi – når vi til december er helt på plads - kan tilbyde patienterne en række nye undersøgelser af blandt andet lungekræft, hjertesygdomme, infektioner og gigtsygdomme, siger Jan Abrahamsen.

Indflytningen i det nye akutcenter fortsætter resten af året, hvor også Akutafdelingen, Dagkirurgi og flere sengeafsnit rykker ind. Til årsskiftet vil de i alt 25.500 nye kvadratmeter være taget fuldt ud i brug.