170320 OP genre billeder_DSC6288_1.jpg

Akivfoto

Operationsstuerne i det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg er netop blevet godkendt til brug ud fra de standarder, de er bygget til. Samtidig har test vist, at stuernes sterile niveau måske kan løftes endnu mere. Den mulighed har hospitalsledelsen besluttet at undersøge. Derfor tager dagkirurgi de nye operationsstuer i brug to måneder senere end planlagt, mens den øvrige dagkirurgi følger tidsplanen og flytter til december.

07-10-2019

De nye operationsstuer er godkendt efter de standarder, der er stillet til de nye hospitalsbyggerier landet over. De operationer, som Regionshospitalet Viborg gennemfører i dag, kan dermed gennemføres på stuerne. Samtidig har test vist, at stuernes sterile niveau måske kan løftes yderligere, hvis der justeres i ventilation og placering af forskelligt udstyr på stuerne.

- Det er flot arbejde, at operationsstuerne har bestået alle tests til UG i forhold til de krav, der er stillet til dem. Samtidig har vi fået en mulighed for at forbedre stuerne endnu mere for en ganske lille investering. Det vil vi gerne undersøge, fordi vi i så fald kan opnå en mere fleksibel operationsplanlægning, en mere effektiv operationsgang og kan ruste os til fremtidens udvikling inden for operationer, forklarer Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør i Hospitalsenhed Midt.

Flytter ind i februar 2020

Konkret kan et højere sterilt niveau sænke den tid, det tager at rense luften mellem operationer fra 26 til 20 minutter. Det kan give hurtigere skift mellem operationer. Samtidig kan operationsgangen gennemføre flere forskellige typer af operationer på de nye dagkirurgiske stuer. Dertil kommer, at flere operationer i fremtiden vil benytte implantater, og det forudsætter et højere sterilt niveau end det, som stuerne er planlagt og godkendt til nu.

De justeringer af filtre og udstyr, der skal ske på operationsstuerne, betyder, at dagkirurgien først kan flytte ind i februar 2020 frem for i december 2019.

- Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle udskyde en flytning med to måneder, men når vi ser på, hvad vi forhåbentligt kan opnå, hvis vi kan forbedre det sterile niveau endnu mere, er det værd at vente på, forklarer Thomas Balle Kristensen.

Det er kun operationsstuerne, der først tages i brug til februar. Den øvrige dagkirurgi flytter som planlagt i december. Det gælder modtagelse af operationspatienter, opvågning og afsnittet, hvorfra dagkirurgiske patienter bliver udskrevet.