Ph.d.-studerende psykolog har udviklet et nyt, tværfagligt behandlingskoncept, der kan reducere risikoen for langvarig funktionsnedsættelse og lidelse efter hjernerystelse. Projektet er udført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aarhus Universitetshospital.

13-03-2019

Mille-Møller-Thastum_1040x680.jpg
Privatfoto

Hjernerystelse er et stort problem for folkesundheden. Statistisk regner man med en årlig forekomst på 6 hjernerystelser pr. 1000 mennesker. Selvom de fleste kommer sig inden for de første dage eller uger, lider op mod 15 procent fortsat af hovedpine, svimmelhed, træthed, koncentrationsproblemer, tristhed og irritabilitet i mere end 3 måneder efter en hjernerystelse. Disse 15 procent risikerer at udvikle langvarig funktionsnedsættelse, der kan få stor betydning for deres fremtid. Forskningen tyder på, at både biologiske, psykologiske og sociale faktorer har betydning for udvikling af langvarige symptomer, men endnu er der ingen dokumenteret effektiv behandling.

Nu viser et nyt ph.d.-projekt blandt unge i alderen 15-30 år, at svære symptomer 2-6 måneder efter hjernerystelse kan behandles ved hjælp af et nyudviklet, tværfagligt behandlingsprogram. Behandlingen er baseret på en ny forståelse af vedvarende fysiske symptomer og bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning. Bag projektet står psykolog Mille Møller Thastum. Resultaterne er endnu ikke publicerede.

Det nyudviklede behandlingsprogram Get going After concussIoN (GAIN) – på dansk: Godt i gang efter hjernerystelse – strækker sig over 8 uger og fokuserer på at ændre psykologiske og adfærdsmæssige faktorer, der har vist sig at have betydning for udvikling af langvarige symptomer efter hjernerystelse. De patienter, der deltog i GAIN, fik undervisning om hjernerystelse samt individuel rådgivning fra neuropsykolog, ergoterapeut og fysioterapeut om, hvordan de bedst kunne håndtere symptomer i hverdagen. I forskningen indgik en kontrolgruppe af patienter, der ikke deltog i GAIN, men kun modtog kort information og rådgivning om hjernerystelse ved en forundersøgelse. En sammenligning af de to grupper dokumenterede, at GAIN-behandlingen reducerede symptomerne markant og forbedrede patienternes overordnede fysiske helbred. Desuden var patienterne i høj grad tilfredse med GAIN-behandlingen.

Ph.d.-projektet "Early intervention for impairing post-concussion symptoms" udgår fra Aarhus Universitet, Health, og forskningsarbejdet er udført i et samarbejde mellem Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital (AUH), og Regionshospitalet Hammel Neurocenters Universitetsklinik for Neurorehabilitering. Hovedvejleder på projektet er overlæge Andreas Schröder, Funktionelle Lidelser, AUH.
Mille Møller Thastum forsvarer sin ph.d.-afhandling 22. marts 2019 klokken 14.00 på Aarhus Universitet i Søauditorierne, bygning 1252, rum 310 (Jeppe Vontillius), Bartholin Allé 3. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Pressekontakt

Find pressekontakt, billeder, kommunikationspolitik og meget mere i vores presserum.