Penge 1040x680.jpg

20-12-2019

Har du eller dit barn astma eller allergi og har brug for behandling eller rekreationsophold?

I så fald er det nu, du kan ansøge om at få et legat til formålet.

"Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat" hjælper værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter med behandling, rekreationsophold eller at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende er der mulighed for at få hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet.

Da fonden er i gang med at blive afviklet, bliver der i øjeblikket uddelt legatportioner på 10.000 kroner.

 • Ansøgningsfrist: 15. februar 2020

 • Uddelingstidspunkt: Senest udgangen af maj 2020

 • Motiveret ansøgning vedlagt udtalelse fra egen læge/speciallæge sendes med almindelig post eller digital post til:
  Ledelsessekretariatet – Administrationen
  att. juridisk konsulent Gitte Sejersen
  Hospitalsenhed Midt
  Indgang D, Etage 4
  Heibergs Alle 6D, 8800 Viborg
  (Tlf. 7844 1132)