200116 VISP screening_DSC2382_1040px.jpg

Medarbejdere hos Sundhedscenter Viborg gennemfører helbredsundersøgelser som en del af Viborg Screenings Program. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Regionshospitalet Viborg

En helbredsundersøgelse kan være med til at forebygge alvorlig sygdom og sikre borgerne et fortsat aktivt liv. Derfor gør Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg nu tilbuddet om helbredsundersøgelse til nye folkepensionister permanent.

28-01-2020

Når borgere i Viborg Kommune fylder 67 år, får de samtidig en invitation til en helbredsundersøgelse. Her får de ultralydsskannet legemspulsåren og halskarrene til hjernen, ligesom de får målt blodtryk, blodsukker, hjerterytme og kredsløb til benene.

Godt 85 procent tager imod tilbuddet, og cirka 40 procent af undersøgelserne giver anledning til eksempelvis anbefaling om opstart af forebyggende medicin, opfølgning hos egen læge eller på hospitalet eller et kommunalt sundhedstilbud. På den måde kan alvorlig sygdom som blodpropper, diabetes og hjertesygdom forebygges eller behandles, før de udvikler sig, viser erfaringerne fra projektet, som Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg nu har valgt at gøre permanent.

- Det er vores oplevelse, at mange borgere er rigtig glade for tilbuddet. Samtidig kan vi se, at der faktisk er noget at komme efter, så vi har mulighed for at hjælpe borgerne til et bedre helbred og et fortsat aktivt liv, siger Åse Kubel Høeg, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Fra projekt til permanent tilbud

Det er fem år siden, Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg indledte samarbejdet om helbredsundersøgelser til kommunens 67-årige borgere. Konceptet er, at Viborg Kommune som led i forebyggelsesarbejdet gennemfører helbredsundersøgelserne i Sundhedscentret i Viborg og ved behov starter forebyggende tiltag. Det kan eksempelvis være kostvejledning, rygestopforløb eller et kursusforløb om at takle kronisk sygdom. Samtidigt stiller hospitalet faglig ekspertise til rådighed og varetager den videre udredning og behandling i de tilfælde, hvor den indledende kommunale undersøgelse giver anledning til det.

Siden starten er omkring 5000 borgere blevet undersøgt, samtidig med at forskere fra hospitalets karkirurgiske forskningsenhed har indsamlet data til et nært tilknyttet forskningsprogram. I godt 2000 tilfælde har screeningssygeplejerskerne fundet tegn på allerede kendt sygdom, uopdaget sygdom eller forstadier til sygdom, som har krævet medicinsk forebyggelse eller anden opfølgning.

- Projektet er et eksempel på, at vi kan opnå gode resultater, når vi arbejder sammen på tværs. Her byder kommune, hospital og forskere alle ind med hver deres ekspertise, ligesom borgeren selv tager aktivt del og får mulighed for at gøre noget godt for sit helbred – med hjælp fra dygtige fagfolk, siger sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen.

Hun glæder sig derfor over, at projektet nu gøres permanent, så endnu flere borgere også i fremtiden kan få gavn af tilbuddet.

Sundhed og forskning

For patienterne betyder helbredsundersøgelserne blandt andet, at de får mulighed for at opdage og ikke mindst tage hånd om ukendte helbredsproblemer som diabetes og hjerte- og karsygdomme. Sygdomme som potentielt kan resultere i blodpropper, amputation, dårligt syn, indlæggelse eller i værste fald dødsfald – men som også kan forebygges eller bedres med eksempelvis medicin eller et kommunalt tilbud om rygestopkurser, gangtræning og lignende.

Overlæge, ph.d. Annette Høgh fra Kirurgi på Regionshospitalet Viborg er da heller ikke et øjeblik i tvivl om, at helbredsundersøgelserne har reddet både liv og livskvalitet for flere. Og det er netop det fine ved projektet, vurderer hun – at det gavner både patienternes generelle sundhed og helbred og den offentlige økonomi.

- Med enkle, billige og minimalt indgribende undersøgelser kan vi sige en hel del om borgerens helbred inden for områder, hvor vi faktisk også forholdsvis nemt kan gøre en stor forskel. Samtidig giver projektet os et godt og grundigt udgangspunkt til forskning i blandt andet forebyggelse, behandling og sundhedsøkonomi, siger Annette Høgh.

  

Fakta om VISP

  • Viborg Screenings Program, VISP, tilbyder alle Viborg Kommunes 67-årige en helbredsundersøgelse
  • Ved undersøgelsen screenes for hjerte- og karsygdomme og diabetes
  • Viborg Kommune står for undersøgelserne i Sundhedscenter Viborg, mens Regionshospitalet Viborg og borgerens egen læge står for opfølgning ved fund af sygdom eller forstadier
  • Ved fund af forstadier eller sygdom tilbydes borgeren medicinsk forebyggelse, opfølgning hos egen læge eller i hospitalsregi samt deltagelse i Viborg Kommunes forebyggende sundhedstiltag
  • Projektet følges forskningsmæssigt af Karkirurgisk Forskning og Hjerteklinik på Regionshospitalet Viborg i samarbejde med Aarhus Universitet