Helle-Rønn-Smidt_1040px.jpg

Helle Rønn-Smith

03-12-2020

Nye forskningsresultater peger på, at patienter har svært ved at genkende sig selv og genfinde egen identitet efter at have fået en hjerneskade. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på identiteten i patienternes rehabilitering.

Mange patienter beskriver det at blive ramt af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) som en pludselig og stor omvæltning i deres liv. De føler, at det efterfølgende kan være svært at (gen)finde en oplevelse af ejerskab og styring af deres identitet.

Forskellige fysiske og kognitive følger af en hjerneskade kan gøre det svært for patienterne at genkende sig selv. Og mange patienter kan opleve sig forandret i forhold til relationen med andre.

Patienternes levede liv skal under lup

Et nyt forskningsprojekt viser, at det gavner patienterne at supplere den nuværende praksis for fysioterapi i rehabiliteringen med et større fokus på patienternes levede liv. Og samtidig tage udgangspunkt i, hvad kroppen kan og patienternes oplevelser af sig selv.

Resultaterne viser ligeledes, at der i relationerne i fysioterapien konstrueres forskellige betingelser for at støtte patienterne i deres arbejde med identiteten i rehabiliteringen.

Fysioterapeuter kan støtte identitetsarbejdet

- Jeg har i mit ph.d.-projekt undersøgt kroppen som flertydig, hvor kroppens position i fysioterapien får betydning for, hvordan det er muligt at støtte patientens identitetsarbejde igennem fysioterapi, siger fysioterapeut og ph.d.-studerende Helle Rønn-Smith fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aalborg Universitet, og fortsætter:

- Jeg har fundet ud af, at det har betydning for patienternes oplevelse af sig selv, hvis fysioterapeuterne har mere opmærksomhed på patienternes kropslige perceptioner og den kropslige feedback.

Det viser sig, at fysioterapeuter kan anvende pædagogiske rammer, som støtter patienterne i at afprøve egne bevægelser og handlinger. Det giver plads til, at patienterne selv kan eksperimentere og reflektere med bevægelser og sansninger. Det kan dermed sætte større fokus på patienternes oplevelse af sig selv og deres muligheder og begrænsninger. Og dermed kan det give dem et øget kendskab og en tillid til, hvad deres krop kan.

Helle Rønn-Smith har også undersøgt mødet mellem fysioterapeuter og patienter, de pårørendes perspektiv og relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. I den forbindelse har hun blandt andet fundet ud af, at relationerne konstruerer forskellige betingelser for patienternes og de pårørendes deltagelse i rehabiliteringen efter en blodprop eller blødning i hjernen.

Eksempelvis kan de pårørendes evne til at optage information fra sundhedsvæsenet være med til at skabe muligheder for eksempelvis dialog og samarbejde med fysioterapeuterne. Den kan også være med til at skabe forskelle og uligheder i rehabiliteringen.

Om ph.d.-projektet og -forsvaret

Fysioterapeut Helle Rønn-Smith står bag det nye ph.d.-projekt, der har titlen "Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi. Betydningen af forskellige kropslige relationer i fysioterapien".

Helle Rønn-Smidts ph.d.-forsvar finder sted torsdag den 10. december 2020 klokken 13.00-16.00 på Aalborg Universitet i auditoriet på A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Forsvaret kan følges online, og tilmelding til forsvaret finder sted ved at sende en mail til jma@hum.aau.dk. Oplys ved tilmelding om deltagelse sker online eller fysisk.